Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til «Formering hos flatormer»

Gjennom refleksjonsoppgavene nedenfor får du mulighet til å sette deg grundigere inn i flatormenes levesett og formeringsbiologi.

LK06
Fargerik marin flatorm
  1. Bruk eksterne kilder og finn fram til hvordan lakseparasitten Gyrodactylus salaris lever, og hvor i Norge den har gjort stor skade. Hvordan blir parasitten bekjempet hos oss?
  2. Leverikte, Fasciola hepatica. Foto.
    Bruk eksterne kilder og finn fram til livssyklusen til leverikten (Fasciola hepatica).
  3. Hvilke tilpasninger har bendelormen utviklet for et parasittisk liv i tarmen eller i kroppshulen hos virveldyr?

  4. Mange flatormer kan regenerere (nydanne) kroppsdeler. Hvilke andre dyregrupper kjenner du til som kan gjøre dette? Hvorfor kan ikke pattedyr eller fugler regenerere kroppsdeler, tror du?

  5. Mange av de tropiske flimmerormene har flotte farger. Hvilken nytte kan de ha av dette?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr