Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos dyr"

Gjennom disse oppgavene skal du få kunnskap om det altoverskyggende målet til alle organismer, nemlig å spre sine gener til neste generasjon. Diskuter, bruk kilder og legg vekt på å se formering i lys av utviklingen av livet på jorda.

LK20LK06
Formering hos marekatter. Foto.

Paring hos marekatter.

 1. Forklar forskjellen på kjønnet og ukjønnet formering.
 2. Uttrykket «survival of the fittest» blir ofte misbrukt. Hvordan vil du forklare uttrykket i et biologisk perspektiv? Diskuter og bruk kilder.
 3. Guppy Poecilia reticulata. Foto.

  Guppy ([i]Poecilia reticulata[/i]).

  En guppy (akvariefisk) føder levende unger, mens en torsk i Barentshavet legger tusenvis av egg som befruktes i de frie vannmassene. Hvilke fordeler og ulemper har de to måtene å få avkom på når det gjelder artens overlevelse?
 4. Hvilke tilpasninger deler fugler og krypdyr når det gjelder formering?
 5. Reir med egg. Foto.

  Fuglereir med egg.

  Hvilke fordeler og ulemper gir formering ved egglegging på land?
 6. Menneskefosteret bader i fostervann. Hvordan kan det da puste uten å drukne?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr