Hopp til innhold

UTGÅTT - Biologi 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Formering hos dyr

Dyrene er en veldig variert gruppe organismer, og det er naturlig at det finnes stor variasjon i hvordan de formerer seg. I dette emnet skal du få oversikt over ulike strategier dyrene bruker for å formere seg. Vi ser på likheter og forskjeller i formeringsadferd hos alt fra små og slimete flatormer til store og lodne isbjørner!

Parring hos vannymfer. Foto.

Læringsressurser

Formering hos dyr

Læringssti

  • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter