Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Formering hos moser

Mosene formerer og sprer seg med sporer. I generasjonsvekslingen er gametofytten den mest dominerende fasen som også driver fotosyntese. Sporofytten er kortlivet og snylter på gametofytten. Denne formeringen er avhengig av vann, men det er heller ikke uvanlig med ukjønnet formering blant mosene.

Generasjonsveksling hos moser

På den grønne gametofytten dannes flercellede kjønnsorganer. De hunnlige (arkegonier) og hannlige (anteridier) kjønnsorganene utvikles ulike steder på samme plante eller på forskjellige planter. De hannlige kjønnscellene er avhengige av vann for å kunne bevege seg til en hunnlig eggcelle. Befruktningen skjer i arkegoniet og danner en diploid zygote som vokser til en sporofytt. Sporofytten er festet til gametofytten og får vann og næring fra denne gjennom livsløpet.

Sporofyttens stilk løfter sporehuset opp slik at sporene får et bedre utgangspunkt for spredning. Haploide sporer dannes ved meiose og spres hovedsakelig med vind i tørt vær. En spore spirer til en forgreinet celletråd, og herfra vokser en ny grønn gametofytt, og livssyklusen er fullført.

Ukjønnet formering

Mange moser formerer seg ukjønnet, og hos noen dannes det sjelden sporofytter. I arktiske, alpine og tørre strøk er det vanlig at deler av mosen kan løsne og spre seg ved fragmentering. Noen moser danner vegetative formeringsorganer fra stengel eller blad. Disse miniplantene løsner og vokser opp til selvstendige individer. Noen moser har små skåler på overflaten med grokorn som kan spire til nye moseplanter.

Avhengighet av vann

Den kjønnede formeringen hos moser er avhengig av vann, og derfor finner vi ofte moser i fuktige miljøer. Mosene tåler imidlertid å tørke helt ut og kan kvikne til og gjenoppta livsfunksjonene ved ny tilgang på vann. Sporene kan også være spiredyktige i flere år etter at de er spredt.

Sist oppdatert 26.06.2018
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter