Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til temaet transport

Disse oppgavene skal gi deg en helhetlig forståelse av karplantenes transportsystem. Du skal få innsikt i likheter og forskjeller i oppbygningen av vedvev og silvev, og se på hvordan disse likhetene og forskjellene henger sammen med hvilken funksjon vevene har.

  1. Hva er forskjellen på vedvev og silvev når det gjelder oppbygning og funksjon?

  2. Massebevegelse av vann med oppløste stoffer bremses av cellenes cytoplasma. Hvordan har cellene i vedvevet og silvevet tilpasset seg dette?

  3. Noen landplanter har returnert til et liv i vann. Hva tror du skjer med den indre transporten hos disse plantene?

  4. På hvilken måte er ledningsvevet hos blomsterplantene mer avansert enn hos de andre karplantene? Hvilken betydning tror du dette har?

  5. Mikroskop bildet som viser kjerne, cellevegg og mitokondrier i rotceller hos løk. Foto.

    Rotceller hos løk hvor vi ser kjernen, celleveggen og mitokondriene.

    Hvorfor tror du cellene i rota og følgecellene i silvevet har store mengder mitokondrier?

  6. Hvorfor tror du transportcellene i silvevet er levende, mens transportcellene i vedvevet er døde?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter