Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Langtransport av fotosynteseprodukter"

Disse oppgavene skal hjelpe deg til å forstå hvordan transporten av organisk næring foregår i planten. Du skal skjønne hvor sukkeret produseres, og hvor det brukes. Du skal også forstå hvilken betydning vann ifølge forklaringsmodellen har for transport av fotosynteseprodukter.

 1. Vanntransporten går i én retning. Hvorfor må transporten av fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser kunne gå i flere retninger?

 2. På hvilken måte er vann også viktig for transport av organiske stoffer i silvevet?

 3. Hvilken del av silvevstransporten er aktiv (krever energi), og hvilken er passiv (krever ikke energi)?

 4. Hvordan er silrørselementene bygget opp, og hvordan forklarer du dette?

 5. Hvorfor tror du vedvevet og silvevet ligger i nær kontakt i ledningsvevet?

 6. Løkplante som vokser i jorden. Foto.

  Løken fungerer som overvintrings- og lagringsorgan.

  Gi eksempler på typiske produksjons-, forbruks- og lagringssteder for sukker.

 7. Hvordan forklarer du at samme planteorgan kan fungere som både produksjons- og forbrukssted for sukker?

 8. Hva kalles forklaringsmodellen for langtransport av fotosynteseprodukter i planter? Hva kommer dette navnet av, tror du?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter