Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Langtransport av fotosynteseprodukter

I motsetning til vann som transporteres i en retning, transporteres organiske stoffer som sukker i flere retninger. Sukker lages i bladene under fotosyntesen og transporteres til forbrukssteder som knopper og skudd eller til og fra lagringssteder som røtter. Denne transporten foregår i silvevet.

Silvevets oppbygning

Silvevet (floemet) hos blomsterplantene inneholder silrørselementer og følgeceller. Dette er levende celler, i motsetning til transportcellene i vedvevet.

Silrørselementene består av celler uten cellekjerne og andre viktige organeller. De er forbundet med hverandre via silplater og har redusert cytoplasma. Silrørselementene er også forbundet og jobber tett sammen med følgeceller. Følgecellene har alle organellene intakt og leverer de nødvendige organiske molekylene.

Inn- og utlasting av sukker til og fra silvevet

Sukker i form av sukrose lastes aktivt inn i følgecellene i silvevet fra produksjonsstedet ("source") og aktivt ut fra følgecellene til lagrings- eller forbrukssteder ("sink"). Denne energikrevende prosessen går enten via eller via cellevegger og mellomrom mellom cellene.

Trykkstrømsmodellen

Trykkstrømmodellen i planter

Den høye sukkerkonsentrasjonen i silvevet ved produksjonsstedet fører til at vann trenger inn i silvevet fra vedvevet ved osmose. På denne måten oppstår det et trykk som driver vannstrømmen mot områder med lavere sukkerkonsentrasjon og følgelig lavere trykk.

Sukkeret følger passivt med denne vannstrømmen. De oppløste stoffene og væsken beveger seg altså sammen (massebevegelse). Denne forklaringen kalles trykkstrømsmodellen. Bevegelsene av oppløst sukker antas å skje gjennom en kombinasjon av både aktiv og passiv transport.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter