Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Opptak og korttransport av vann og næring i planter

Karplanter tar opp av vann og næringsstoffer gjennom røttene. Næringen tas aktivt opp fra jorda, og vannet følger passivt etter. Ledningsvevet som frakter dette videre rundt i planten, ligger i sentralsylinderen i rota. Korttransport inn til ledningsvevet og ellers i planten kan skje via ulike veier.

Roten til et digert tre. Foto.

Diffusjon og osmose

Diffusjon er når stoffer beveger seg fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon. Diffusjon er sentralt for all transport i planter.

Osmose er diffusjon av vann gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Slike membraner slipper gjennom vannmolekylene, men ikke de oppløste stoffene som skaper konsentrasjonsgradienten. Transport med en konsentrasjonsgradient er passiv og krever ikke energi. Transport mot en konsentrasjonsgradient er aktiv og krever energi.

Korttransport mellom naboceller og nærliggende vev

Vann og oppløste stoffer transporteres mellom naboceller og nærliggende vev på tre ulike måter, eller ved en kombinasjon av disse. Transport i røttene er et eksempel på slik korttransport og kan gå

  • via cellevegger og cellemellomrom (apoplast vei)
  • gjennom åpninger i celleveggene som kalles plasmodesmata, som binder sammen cellenes cytoplasma (symplast vei)
  • gjennom cellene, fra en celle til en annen, via celleveggene (transmembran vei)

Opptak av vann og næringsstoffer

Ledningsvevet ligger i rotas sentralsylinder, omgitt av innerhud, bark og ytterhud. Langtransporten kan først begynne når vann og oppløste stoffer er kommet inn til sentralsylinderen. Viktige mineraler, som natrium, kalsium og fosfor, tas aktivt opp som ioner fra jorda gjennom rothårene, som er små utposninger på ytterhudcellene. Når mineralene er tatt opp, skapes en konsentrasjonsgradient, og vannet følger passivt etter ved osmose.

Cellene i innerhuden er omgitt av casparyske bånd som er ugjennomtrengelige for vann. Væsken tvinges på denne måten gjennom en selektiv cellemembran, slik at skadelige stoffer filtreres bort. Båndene hindrer også vann og mineraler i å lekke ut igjen.

Mykorrhiza – symbiose mellom sopp og planterøtter

Nærbilde av sopprot eller mykhorriza. Foto.

Mykorrhiza, samliv mellom sopp og planterøtter, gir fordeler for begge parter.

De fleste planter har et nært samliv med en sopp som kalles mykorrhiza (sopprot). Soppen sørger for et mer effektivt vannopptak fordi den øker røttenes overflate. Soppen bidrar også til mineralopptaket, spesielt av fosfor, og beskytter planterøttene mot insektangrep, bakterier og skadelige sopper. Soppen får organisk næring fra plantens fotosyntese i retur.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter