Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transport i planter

Planteriket er mangfoldig, både med tanke på utseende og det miljøet de lever i. Ulike miljø gir ulike utfordringer når det gjelder tilgangen på vann og har dermed medført ulike tilpasninger til å ta opp vann og oppløste stoffer.

Vann- og næringsopptak hos alger og moser

Brunalger på hvit sandbunn. Foto.

Algene tar opp det de trenger av næring, direkte fra vannet og gjennom overflaten ved diffusjon.

Algene lever i all hovedsak i vann, og de har ikke noe eget transportsystem. De er omgitt av vann med oppløste næringsstoffer og tar dette opp direkte gjennom overflaten ved diffusjon.

Mosene mangler ekte ledningsvev og røtter, og tar opp vann og næringsstoffer stort sett gjennom overflaten. De fleste mosene er derfor bare ett cellelag tykke. Mosenes størrelse er begrenset av at de mangler et effektivt transportsystem.

Fare for uttørking

Knopp med voksaktig belegg. Foto.

Blomsterknopp med et vanntett vokslag (kutikula) som hindrer fordampning.

Faren for uttørking er en av de største truslene landplantene står overfor. Mosene vokser ofte i fuktige miljøer, og mange vokser i tette tuer for å redusere fordampningen. De tåler likevel delvis å tørke ut.

Karplantene har ytterst et vanntett vokslag, kutikula, som hindrer fordampning. Spalteåpninger på bladoverflaten sørger for at plantene kan drive gassutveksling. Dette er helt nødvendig for fotosyntese og celleånding, men åpne spalteåpninger fører også til vanntap. Sporene hos mosene og karsporeplantene og pollenet hos frøplantene spres i luft, og er omgitt av et beskyttende lag som hindrer uttørking.

Karplanter: utvikling av ledningsvev

Mikroskopbilde av ledningsvev hos solsikke. Foto.

Mikroskopbilde av en solsikkestengel. Den svarte påtegnende ringen viser ledningsvevet, som består av silvev og vedvev.

Karplantene har utviklet et indre transportsystem for vann og oppløste stoffer. Dette ledningsvevet (kar) består av vedvev (xylem) innerst, som transporterer vann og oppløste mineraler. Ytterst ligger silvevet (floem), som transporterer fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser. Ledningsvevet har også en viktig støttefunksjon.

Ledningsvevet er litt ulikt bygget hos de ulike karplantegruppene, og det er generelt mer avansert utformet hos de dekkfrøede blomsterplantene. Ledningsvevet ligger vanligvis i en ring, men er spredt i stengeltverrsnittet hos de enfrøbladede blomsterplantene.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Transport i planterDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Opptak og korttransport av vann og næring i planter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Langtransport av vann

 • SubjectMaterialFagstoff

  Langtransport av fotosynteseprodukter

Oppgaver og aktiviteter