Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Transport i planter

Plantene inntok land for nesten 500 millioner år siden. Overgangen fra et liv i vann til et liv på land bød på mange utfordringer, blant annet uttørking og transport av vann og oppløste stoffer. Utviklingen av et indre transportsystem har vært helt avgjørende for karplantenes suksess på landjorda.

Læringsressurser

Transport i planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter