Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – organdonasjon

Disse oppgavene inneholder mange grunnleggende etiske spørsmål om holdninger til liv og død. Alle oppgaver tar utgangspunkt i organdonasjon og transplantasjoner. Noen av oppgavene berører tema som immunologi, bioteknologi og illegal virksomhet som organtrafficking.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
En grønnkledd kirurg går i en sykehusgang. Foto.
 1. Har du tatt stilling til organdonasjon? Er du villig til å donere dine organer hvis du skulle komme ut for en ulykke eller få en sykdom som gjør at livet ikke kan reddes?
  1. Skriv ned argumenter for og mot.
  2. Drøft dine moment med andre som har skrevet en tilsvarende liste.
  3. Bør man ha rett til å nekte organtransplantasjon? Har man lov til å la være å redde liv hvis man kan?
  4. Skriv et blogginnlegg eller en kronikk der du både gjør greie for fakta og dine tanker om organdonasjon.
 2. Mikroskopbilde av sopp. Foto.

  Soppen som ga opphav til cyclosporin.

  Immunsystemet ved transplantasjoner:
  1. Forklar hva som menes med vevsforlikelighet og avstøting.
  2. Hvordan kan immunsystemet oppdage at en celle ikke kommer fra egen kropp?
  3. Hvordan kan cyclosporin dempe avstøtingsmekanismene ved en transplantasjon?
  4. Kjenner du til noen bivirkninger fra immundempende medisiner som cyclosporin?
 3. Organer:
  1. Hvilke organer og vevstyper kan doneres og transplanteres?
  2. Hvilke av disse organene og vevstypene kan en levende frisk person gi, for eksempel til en syk slektning?
  3. Hvorfor, og i hvilke tilfeller, forsøker man å finne nære slektninger som kan være donorer?
 4. Kriterier for død: Se filmen "Jenta som ikke ville dø – en kontroversiell historie fra Danmark" på NRK.no. På slutten av filmen sier en norsk lege at dette ikke kunne skjedd i Norge.
  1. Hva begrunner han dette med?
  2. I filmen " Den siste vilje på Youtube" kan man se hva som skjer før man foretar en transplantasjon i Norge. Drøft disse prosedyrene i klassen.
  3. Hva er forskjellen på hjertedød og hjernedød?
 5. Personer som får transplantert organer fra en død person, får streng beskjed om ikke å oppgi nøyaktig tidspunkt for transplantasjonen. Dette er forholdsregler som skal hindre at den avdødes pårørende skal få vite hvem som mottok organene, slik at donasjonen kan skje anonymt.
  1. Hvorfor skal donasjon skje anonymt?
  2. På hvilken måte kan kobling mellom donors pårørende og mottakeren være uheldig?
  3. Hvis du selv fikk et livreddende organ, ville du da ønsket å vite hvilken person det kom fra?
 6. Primater passer godt på avkommet. Foto.
  Av etiske hensyn gjøres det ikke forsøk med å genmodifisere aper med tanke på å lage organer som kan brukes til transplantasjoner hos mennesket. Derimot brukes griser til slik forskning.
  1. Hvilke etiske hensyn er det snakk om her?
  2. Ville du takket ja til et organ fra en genmodifisert gris hvis du var svært syk av organsvikt, eller ville du tatt sjansen på å vente på et organ fra et menneske?
 7. Se simuleringen «Dyr som reservedelsprodusenter». Hvilke av ungdommenes argumenter er du enig i? Fortsett debatten i klassen!
 8. Bruk av stamceller til dyrking av organer og vev:
  1. Hva er en stamcelle?
  2. Hvilke kilder finnes til stamceller?
  3. Kjenner du til noen eksempler på hvordan stamceller har blitt brukt til behandling av pasienter?
 9. Det står svært mange mennesker i kø for å få et nytt organ. Fra flere enkelthistorier kan du se at de som har fått et nytt organ er svært takknemlige for sitt nye liv.
  1. Hva kan man gjøre for å øke tilgangen til organer?
  2. Kan/vil man hindre at noen kjøper seg ut av køen og handler organer på det svarte markedet?
  3. Hvilke fordeler kan organtrafficking gi for organmottaker og en fattig giver?
  4. Hvilke uheldige konsekvenser har den illegale virksomheten organtrafficking?
 10. En mann med stort arr etter fjerning av nyre. Foto.

  Organtrafficking. En brasiliansk mann viser fram arret etter at han har solgt nyren sin.

  Søk på internett og se hva som tilbys av kjøp og salg av organer.
  1. Hvilke tilbud og vilkår finner du?
  2. I hvilke land foregår slik organtrafficking?
  3. Får du noe inntrykk av hvor omfattende denne virksomheten er?
  4. Skriv et blogginnlegg eller en kronikk der du både gjør greie for fakta og dine tanker om kjøp og salg av organer.
 11. Valg av mottaker: Hvis det står mange syke mennesker i kø som håper på et nytt liv gjennom å få donert nye lunger, og du er blant dem som skal velge ut mottakeren av to friske donerte lunger, – hvilke kriterier vil du bruke? Hvordan finne riktig mottaker til disse lungene?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kristin Bøhle (CC BY-NC)

Læringsressurser

Organdonasjon og medisinske kriterier for død