Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Borrelia (Lymme borreliose)

De siste årene har vi blitt mer og mer oppmerksom på den alvorlige sykdommen Lyme borreliose forårsaket av Borrelia-bakterien.

Skogflått, en midd på rødlig hud. Foto.

En skogflått (Ixodes ricinus) har boret seg gjennom huden til et menneske og suger blod. Hvis skogflåtten har Borrelia-bakterier, kan den nå overføre bakterien til menneskets blod.

Borrelia-bakterien kan overføres til mennesker hvis de blir bitt av skogflått som har denne bakterien. Antall tilfeller av sykdommen er økende langs kysten og særlig sør i landet. Uten behandling kan borreliose utvikle seg til å skade nervesystemet og bli en kronisk (varig) sykdom.

Spiralformet Borrelia-bakterie i blod. Mikroskopbilde.

Bakterien Borrelia theileri har infisert blodplasma til ei ku.

Borrelia er en slekt av spiralformede bakterier (spiroketer) der minst tre av artene kan føre til sykdom hos mennesker. Bakteriene lever i midd og kan bli overført til mennesker gjennom skogflåtten (Ixodes ricinus) når denne suger blod gjennom huden vår.

Hvis en bakterieinfisert skogflått biter og overfører bakterien, vil omkring halvparten av tilfellene resultere i et rødt utslett, ofte formet som en ring med et lysere midtparti omkring bittstedet. Utslettet vokser fort, men er ikke alltid lett å oppdage. Etter noen uker forsvinner utslettet.

Et lår med ringer av rødt utslett – Borrelia. Foto.

Utslett etter bitt av skogflått. Utslettet kalles Erythema migrans og er første stadium i sykdommen. På dette stadiet kan borreliose behandles med antibiotika, og en må oppsøke lege straks.

Etter noen uker går infeksjonen over i neste stadium, der nervesystemet og/eller kroppens ledd kan bli angrepet. En kan da få influensasymptomer, feber, hodepine, ansiktslammelser, muskel- og leddsmerter, konsentrasjonsproblemer, hjertebank, synsforstyrrelser og en rekke andre mer eller mindre ubestemmelige symptomer som varierer mye fra tilfelle til tilfelle. Blir en ikke behandlet, kan sykdommen bli kronisk.

Borreliose gir ofte diffuse og varierende symptomer og kan derfor være vanskelig å diagnostisere. Oppdager du en flått på kroppen, må du fjerne denne.

Ser du det røde utslettet, må du gå til lege og få antibiotika. I senere stadier er sykdommen vanskelig å behandle, og symptomene kan komme og gå over lang tid.

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Nervesystemet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter