Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lydnivå og hørselsskader

Lydbølger med høy frekvens oppfatter vi som lyse toner, mens lydbølger med lav frekvens oppleves som dype toner. I tillegg varierer styrken på lyden. Bråk og høy lyd over tid kan skade hørselen. Stadig flere unge får hørselsskader av høy musikk. Redusert hørsel kan også være medfødt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Frekvens og styrke

Gutt som lytter på høy musikk gjennom øretelefoner. Foto.

Flere og flere unge rammes av hørselstap. Årsaken er trolig bruken av øretelefoner med høy musikk. Øret tåler forholdsvis høy musikk så lenge det får tid til å restituere seg mellom belastningene.

Ulike lyder har forskjellige frekvenser og styrker. Frekvensen til en lydbølge bestemmer tonehøyden. Frekvens er antall svingninger per sekund og måles i hertz (Hz). Mennesket kan ikke oppfatte lyder ved alle frekvenser.

Ungdom oppfatter lydbølger med svingninger på 20–20 000 Hz, men etter hvert som vi blir eldre mister vi evnen til å høre lyder med høye frekvenser. En person som har passert 60 år, hører vanligvis ikke frekvenser over 10 000 Hz.

Lydstyrken (lydtrykk) er også med på å bestemme om vi hører en lyd eller ikke. Lydstyrken måles i desibel (dB) og har en . Den er bestemt av hvor tett molekylene er presset sammen ved hver fortetning i en lydbølge. En gjennomsnittlig person kan høre lyder ned til 0 dB. Hvis lydstyrken kommer opp i 85 dB eller sterkere, kan det forårsake varige hørselsskader. En vanlig samtale ligger på cirka 50 dB.

Hørselstest

Undersøkelse av hørselen til en ung jente. Foto.

Audiometri er en vanlig metode som benyttes for å teste hørselen.

Hørselsevnen måles ofte ved audiometri, som er en måling av følsomheten for toner ved forskjellige frekvenser. Ved hver frekvens blir lydstyrken senket gradvis til man finner den svakeste tonen som forsøkspersonen oppfatter.

Resultatet 0 dB indikerer normal hørsel, mens et resultat høyere enn 20 dB defineres som nedsatt hørsel.

Prøv ut

Det finnes en rekke ulike mobilapper for å måle lydstyrke i desibel og frekvens i hertz. Test lydstyrker og frekvenser i flere rom og fra ulike kilder.

Hørselsskader

Gruppearbeid med 7 ungdommer. Foto.

I et rom med mange personer kan det være vanskelig for de med nedsatt hørsel å oppfatte språk og talelyder på grunn av bakgrunnsstøy og ukjente stemmer.

Hørselstap betegner en tilstand hvor en person har delvis eller fullstendig tap av evnen til å oppfatte lyder. Tilstanden kan være medfødt eller skyldes skader eller sykdom. Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper, nemlig mekanisk hørselstap og nevrogent hørselstap.

Mekaniske skader er fysiske hindringer som gjør at lydbølgene ikke når fram til det indre øret.

Øreverk renner ut av øret. Foto.

Dette omfatter skader og blokkeringer i selve øregangen (voks, betennelse), skader på trommehinnen og skader i mellomøret (forkalkninger, brudd, betennelse).

I bildet til venstre har ørebetennelse ført til at det har gått hull på trommehinnen.

Cochlea implantat. Foto.

Nevrogent hørselstap kommer av skader i de delene av nervesystemet som omfatter lyd. Dette kan være skader i det indre øret eller i hørselsbanene. Skadene kan være medfødte eller forårsaket av for eksempel slag mot hodet, støy eller sykdom (svulst, hjernehinnebetennelse).

Tinnitus (øresus) er opplevelsen av lyd som ikke skyldes noen ytre påvirkning. Det er forstyrrelser i nervesystemet som gjør at de med tinnitus hører susing, piping og ringing i ørene.

Hørselstap kan i mange tilfeller behandles eller opereres, og det finnes hjelpemidler som og som er med på å forsterke lyden som oppfattes. I tillegg finnes det en rekke andre tekniske hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem med svekket hørsel.

Sist oppdatert 07.09.2020
Tekst: Ragnhild Baglo og Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressurser

Nervesystemet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?