Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nyrene og urinveiene

Vi tisser for å kvitte vi oss med væsken vi har drukket. Men selv om vi ikke drikker, må vi tisse cirka en halv liter hver dag for å kvitte oss med avfallsstoffer. Nyrene har den viktige oppgaven med å rense blodet, slik at de stoffene vi ikke trenger forlater kroppen med urinen.

Menn som står å tisser på offentlig toalett. Foto.

Nyrenes oppgave

Dame har mangel på vann i ørkenen. Foto.

Vi produserer avfallsstoffer kontinuerlig. Det gjør at vi må skille ut minst 0,5 liter urin i døgnet selv om vi ikke har tilgang på vann. Når vi i tillegg taper vann ved fordampning, kan vi kun klare oss noen få dager uten vann før situasjonen blir livstruende.

Cellene i kroppen vår er avhengige av at og vanninnholdet rundt dem er stabile. Store endringer av dette miljøet kan føre til at cellene tar opp for mye vann og sprekker, eller at de avgir mer vann enn de bør, og skrumper.

Vi har flere reguleringsmekanismer som ivaretar et stabilt miljø, men det er først og fremst nyrene som regulerer osmolariteten og dermed vanninnholdet i kroppen. Nyrene gjør det altså mulig for oss å overleve under varierende forhold når det gjelder tilgang på vann og ulike salter.

Nyrene har også i oppgave å skille ut kroppsfremmede stoffer (for eksempel medikamenter) og avfallsstoffer som dannes under forbrenningen. Disse stoffene kan være giftige for kroppen hvis de ikke skilles ut. Avfallsstoffer omfatter blant annet urinstoff (urea/karbamid) som dannes ved nedbrytningen av proteiner, og gallesalter som dannes ved nedbrytningen av hemoglobin.

Cellene er også avhengige av at kroppens pH er stabil. Nyrene bidrar i denne reguleringen sammen med lungene. Når blodets pH er for lav, øker nyrene blant annet utskillelsen av H+-ioner for å unngå for lav pH.

Oppbygningen av nyrene og urinveiene

Urinen dannes i nyrene, og ledes ut av kroppen gjennom urinveiene. De to nyrene våre ligger på hver sin side av ryggsøylen. Ytterst består nyrene av en rødaktig nyrebark som omslutter den indre nyremargen. Nyremargen inneholder pyramider. Hver pyramide er bred ut mot barken, mens spissen ender nederst i margen hvor den leder urinen ned i nyrebekkenet.

Tegnet snitt gjennom nyre. Viser forstørret nefron. Illustrasjon.

En av de millioner av nefroner som finnes i hver nyre, er forstørret i midten til høyre. Fra kapillærnøstet presses væske over i første del av rørsystemet i nyrekanalen.

Pyramidene består av en samling med urinproduserende enheter som kalles nefroner. I hver nyre er det cirka 1 million av disse nefronene.

Nefronene består av et kapillærnøste, en kapsel og en nyrekanal. Kapillærnøstet består av små blodårer. Disse er omgitt av en kapsel som kalles Bowmans kapsel. Kapselen går over i en nyrekanal som starter i nyrebarken og slynger seg videre dypt ned i nyremargen og opp til nyrebarken igjen.

Gjennomskåret nyre. Illustrasjon.

Nyre (snitt gjennom nyre)

De ulike områdene i kanalen har forskjellige funksjoner. Nyrekanalen er omgitt av blodårer som frakter filtrert blod fra nyrene. Flere nyrekanaler munner ut i samlerør som leder urinen ut i nyrebekkenet. Fra nyrebekkenet ledes urinen gjennom urinlederne til urinblæren. Urinen tømmes ut fra urinblæren og forlater kroppen gjennom urinrøret ved behov.

Urinveiene

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Tone Pedersen Rangul og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Ekskresjonssystemet

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Nyrene og urinveiene Du er her

  • SubjectMaterialFagstoff

    Nyrenes arbeidsmåte

  • SubjectMaterialFagstoff

    Urin – regulering, urinering og diagnostikk

Oppgaver og aktiviteter