Hopp til innhold

Forsøk

Disseksjon av hjerte fra gris

Gjennom en disseksjon av hjerte fra gris kan du lære mye om menneskehjertets anatomi, fordi de to hjertene ligner mye på hverandre. I denne øvelsen får du se et grisehjerte utvendig og innvendig. Du får også se hvordan hjerte og lunger henger sammen, og hvordan lungene beveger seg.

LK06
Hjertets anatomi. Illustrasjon.

Innledning

Et hjerte holdt av to hender. Foto.

Hjertet fra gris ligner på menneskehjertet.

Hjertet fra gris ligner mye på menneskehjertet. Grisehjertet er omtrent like stort som vårt, og er godt egnet til å vise det grunnleggende av menneskehjertets anatomi. Hjertene som skal undersøkes, er skåret ut fra griser som er sendt til slakt.

Vær oppmerksom på at hjertet ofte er skåret ut på en slik måte at de øverste delene av forkamrene mangler.


Notater og fotografering

To elever fotograferer et hjerte i en plasbakk. Foto.

Fotodokumentasjon av hjertedisseksjon

Det er viktig at dere tar notater til hvert punkt i disseksjonen og dokumenterer observasjonene ved å fotografere. Notater og bilder får dere bruk for i rapporten. Noter hva dere lett kan se, men ta også med hva som er vanskelig å finne ut av.

La bilder og tekst følge hverandre, og henvis gjerne til fotografier i teksten. Det kan være lurt å fordele arbeidet i gruppa, slik at en elev har hovedansvaret for notater og en annen for foto. Pass på at dere ikke overskrider kameraets nærgrense, da blir bildene uskarpe.

Utstyr

 • Elever studerer hjertet og noterer funn. Foto.

  Hjertedisseksjon. Praktiske undersøkelser og registrering av funn.

  hvit plastbakke

 • tørkepapir
 • pinsetter, skalpeller og nåler
 • saks
 • linjal (tommestokk)
 • vekt
 • vann fra springen, koblet til slanger
 • digitalt kamera
 • frakk og hansker
 • slange (f.eks. elektrikerrør)
 • sprit til rensing

Selve undersøkelsen

Hjerte hvor vi ser åpne forkammer og snitt av arterier. Foto.

Hjertet sett ovenfra

Disseksjonen har to deler, en om de utvendige og en om de innvendige delene av hjertet. Pass på at dere ikke begynner å skjære i hjertet før dere er ferdige med oppgavene som dreier seg om den utvendige delen av hjertet.

Underveis i arbeidet må dere navnsette de ulike delene av hjertet og kunne bruke navnene på bildene dere tar til rapporten. Når disseksjonen er ferdig, pakker dere alt avfall inn i plast og leverer det til forskriftsmessig avfallsbehandling.

Hjerte utvendig

Elever dissekerer grisehjerte. Foto.
 1. Orienter hjertet slik at det ligger samme vei som i kroppen din. Merk dere hjertets fasong, konsistens og hvordan høyre side ser ut i forhold til venstre.
 2. Vei hjertet og skriv vekta i tabellen på tavla. Regn ut gjennomsnittsvekta for hjertene i klassen og hvor mye vekta varierer fra hjerte til hjerte.
 3. Finn ut hvor mange store årer som går inn og ut av hjertet, og hvor de er plassert.
 4. Finn kransarterier, og legg merke til hvordan de er plassert, og hvor store de er.
 5. Hvor tror dere sinusknuten hadde ligget om dette hadde vært vårt hjerte?
 6. Ta med hjertet bort til springen som er tilkoblet slanger. Spyl vann inn i de store årene og se hvor vannet kommer ut. Hva kan dere nå finne ut?

Hjerte innvendig – lengdesnitt

Bilde av et hjerte med piler viser hvor man skal snitte.
 1. La hjertet ligge slik punkt 1a beskriver, gjør et lengdesnitt gjennom hjertet, fra høyre mot venstre slik figuren viser. Skjær svært forsiktig og bruk en sylskarp skalpell.
 2. Brett de to halvdelene fra hverandre og beskriv hva dere ser. Kan dere finne høyre og venstre hjertekammer? Hvordan er veggen mellom de to hjertekamrene? Hvis dere finner klumper med mørkt, delvis størknet blod inni hjertet, fjerner dere dette forsiktig.
 3. Mål tykkelsen på ytterveggen i venstre og høyre hjertekammer, og sett tallene inn i en tabell på tavla. Når alle gruppene har målt, kan dere regne ut gjennomsnittlig veggtykkelse. Hva fant dere ut?
 4. Hvordan ser muskulaturen ut på innsiden av hjertekamrene? Kan dere se kraftige, hvite senetråder? Se
 5. Kan dere finne forkamrene og hjerteklaffer?

Hjerte innvendig – tverrsnitt

Tverrsnitt av et grisehjerte. Foto.
 1. Begynn øverst og kutt (eller klipp) en 1 cm tykk skive på tvers av hjertet. Undersøk snittflaten, og identifiser så mange strukturer som mulig.
 2. Fortsett med å kutte 1 cm tykke skiver av hjertet helt til spissen av hjertekamrene. Ta bilder, og identifiser så mange strukturer du kan underveis. Legg skivene etter hverandre i riktig rekkefølge. Når hjertekamrene blir synlige, kan du fylle disse med vann ved hjelp av en engangssprøyte, for å måle kamrenes volum.

Lungeslag


Elev blåser luft i en plastslange for å fylle griselungene. Foto.

Lungeslag fra gris. En elev blåser opp lungene til en gris.

“Lungeslag” er navnet på hjerte, luftrør, spiserør og lunger som er skåret ut av gris, og som henger sammen i en enhet. Se på hjerteslaget som er lagt fram på en pult, og identifiser de enkelte organene.

Film som viser hvordan lunger fra en gris blåser seg opp.

 • Hvordan kan du se og kjenne forskjell på spiserør og luftrør?
 • Klem forsiktig på lungene. Hvordan føles lungevevet?
 • Kutt et hull øverst i luftrøret, og stikk en slange inn i dette. Blås i slangen. Hva skjer? (Vask røret med sprit før neste elev forsøker.)

Rapport fra disseksjonen


Rapporten fra disseksjonen skal være slik at leserne lett kan finne ut hva dere har gjort og funnet ut. Den må inneholde tekst og illustrasjoner i en ryddig blanding. Se et eksempel på en rapport fra hjertedisseksjon.

 1. Filer

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Sirkulasjonssystemet