Hopp til innhold

Forsøk

Forsøk: Blodceller og osmose

LK06
 • Elevene skal sitte alene og kun jobbe med egne blodprøver.
 • Bruk sterile blodlansetter eller blodstikkere for engangsbruk.
 • Læreren samler inn glass og stikkredskaper og forsegler dem i støtsikre merkede bokser, som deretter kan leveres på apotek eller til andre institusjoner som har forsvarlig avfallshåndtering.
 • Sett plaster på stikket for å hindre blodsøl.
 • Blodsøl skal desinfiseres.
Mer om desinfeksjonsmidler

Det er ikke alle desinfeksjonsmidler som dreper virus.

 • Et godkjent desinfeksjonsmiddel er Kloricid.
 • 70 % etanol (denaturert sprit/rødsprit) dreper virus når blodsølet vaskes bort mekanisk.
 • Konsentrert Klorin (handelsvare) fortynnet med to deler vann er også et virucid, men er ikke et godkjent desinfeksjonsmiddel.
Klorgass frigjøres ved bruk av klorholdige desinfeksjonsmidler som Klorin og Kloricid.

Hensikt

I dette forsøket skal du studere blodets sammensetning og formen på de ulike cellene og sammenligne osmose og plasmolyse i dyre- og planteceller og knytte dette til forskjeller i oppbygningen av plante- og dyreceller.

Utstyr

 • steril blodlansett eller stikkpenn (for å få en bloddråpe)
 • objektglass
 • dekkglass
 • mikroskop/stereolupe
 • fysiologisk saltvann (0,9 % NaCl-løsning)
 • mettet saltløsning (NaCl)
 • vann

Framgangsmåte

 1. Dekkglass senkes mot bloddråpe og fysiologisk saltvann på objektglasset.

  Senk dekkglasset for å unngå luftbobler. Her er bloddråpen tynnet ut med fysiologisk saltvann.

  Stikk et hull på siden av en finger og klem ut en bloddråpe.
 2. Lag mikroskopipreparat av bloddråpen og se på preparatet med lav forstørrelse. Øk deretter forstørrelsen.
  Dersom det blir for tett med celler, kan preparatet fortynnes med fysiologisk NaCl-løsning (0,9 %).
  1. Hva ser du?
  2. Kan du se forskjellen på røde og hvite blodceller?
  3. Kan du se blodplater?
  4. Hvilken form har de røde blodcellene?
 3. Lag hypoteser før du starter på punkt 4 og 5.
 4. Tilsett noen dråper mettet NaCl-løsning ved kanten av dekkglasset. Bruk eventuelt filterpapir for å trekke saltløsningen inn i preparatet. Observer hva som skjer.
 5. Lag et nytt mikroskopipreparat og tilsett rent vann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer. Ser du forskjell fra det du observerte i punkt 4?

Dokumentasjon

Rødgule celler ser ut som baller med lite luft som er trykt flate på midten.

Blodceller sett i mikroskop ved to ulike forstørrelser uten tilsetning av vann eller saltløsning.

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Ta bilder av blodcellene gjennom okularet med mobiltelefon eller fotoapparat.
 2. Rediger bildene i et bildebehandlingsprogram eller lag en skisse som du skriver på.
 3. Beskriv røde og hvite blodceller og eventuelt blodplater hvis du ser dem.
 4. Stemte hypotesene dine? Forklar hva som skjer når du
  1. tilsetter mettet NaCl-løsning
  2. tilsetter rent vann
 5. Forklar likheter og ulikheter mellom dyre- og planteceller ut fra det du har observert.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Skolelaboratoriet for biologi, UiO og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Sirkulasjonssystemet