Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Sirkulasjonssystemet"

Refleksjon rundt følgende problemstillinger vil hjelpe deg til å bearbeide lærestoffet om hjertet, blodet og blodårene samt livsstilssykdommer knyttet til sirkulasjonssystemet. Noen av oppgavene krever at du fordyper deg og søker etter mer informasjon enn du finner her.

LK06
Kapillærer som forgreiner seg fra større blodårer
 1. Forklar blodstrømmen gjennom hjertet.
 2. Under hvile har Per en hjertefrekvens på 72 slag per minutt og et slagvolum på 70 ml per hjerteslag. Hva blir minuttvolumet?
 3. Måling av pulsen på halsen
  Finn pulsen ved å legge pekefingeren og langfingeren på undersiden av kjeven. Forklar hva det er som skaper pulsen.
 4. Hvordan er det mulig for blodet å transportere mer karbondioksid enn det som kan løse seg i blodvæsken?
 5. Hva er fordelen med at arteriolene forgreiner seg i mange kapillærer i kroppen?
 6. Hva er fordelen med at blodet strømmer sakte gjennom kapillærene?
 7. Sammenlign arteriene og venene når det gjelder diameter, blodets hastighet og trykk.
 8. Mann som får et hjerteinfarkt
  Hvilke symptomer er vanlige hos en person som har et hjerteinfarkt?Hvor mange får akutt hjerteinfarkt per år i Norge?
 9. Hva er sammenhengen mellom kolesterol og hjerte- og karsykdommer?
 10. Pasient på båre som trilles inn i en ambulanse

  Hvert år er det svært mange som kommer til sykehus med hjerteproblemer.

  Hva menes med livsstilssykdommer? Gi eksempler på livsstilssykdommer tilknyttet sirkulasjonssystemet.
 11. Hvordan kan man forebygge livsstilssykdommer tilknyttet sirkulasjonssystemet?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Tone Pedersen Rangul

Læringsressurser

Sirkulasjonssystemet