Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til Respirasjonssystemet

Disse oppgavene kan gi deg en bedre forståelse for hvordan gassutvekslingen foregår, og hva det er som påvirker den. Du skal også reflektere over tiltakene norske myndigheter har iverksatt for å redusere tobakksbruken.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Friske lunger og deres plassering i kroppen. Illustrasjon.
 1. Du puster inn oksygengass fra lufta. Beskriv veien for et oksygengassmolekyl fra det er i lufta utenfor lungene og til det når cellene.
 2. Sammenhengen mellom alveoler, blodceller og blodårer

  Alveoler, blodceller og blodårer

  Hvorfor transporteres oksygen fra lungene til blodet, mens karbondioksid transporteres motsatt vei, fra blodet til lungene?
 3. Hvilken innvirkning har hemoglobin på gasstransporten i blodet?
 4. Personer som klatrer opp på høye fjelltopper som Mount Everest, bør ha med seg oksygenflasker. Hvorfor?
 5. Innånding er energikrevende, men ikke utåndingen. Hvorfor?
 6. Karbonmonoksid dannes ved forbrenning med lite tilførsel av oksygen. Hva skjer ved innånding av denne gassen? Søk på Internett.
 7. Måling av oksygenopptak hos idrettsutøvere

  Måling av oksygenopptak hos idrettsutøvere benyttes som et mål på kondisjon.

  Hvorfor puster vi raskere og dypere når vi er i fysisk aktivitet?
 8. Et voksent menneske i hvile trekker pusten 12 til 16 ganger i minuttet og opptar ved hver innånding cirka 500 ml luft. Hvor mye luft puster vi inn per minutt?
 9. Det maksimale oksygenopptaket (VO2 maks) brukes som mål på kondisjon. Hvordan endres dette med økende alder?
 10. Det advares mot hyperventilering før man dykker under vann. Hvorfor?
 11. Norske myndigheter prøver å redusere forbruket av tobakk og har derfor innført aldersgrenser, reklameforbud og avgifter for å begrense konsumet. Tror du dette fører til at færre røyker?
 12. Har du forslag til andre tiltak, enn de nevnt over, som kan bidra til å redusere forbruket av tobakk?
 13. Hvorfor investerer norske myndigheter penger på tiltak som skal redusere forbruket av tobakk, tror du?
 14. Jenter som snuser
  I en helseundersøkelse i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1, Ung-HUNT3) viste det seg at andelen ungdom som røyker, er redusert i perioden 1995 til 2008, men samtidig har andelen ungdommer som snuser, økt. Hva tror du er årsaken til det?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Tone Pedersen Rangul (CC BY-SA)

Læringsressurser

Respirasjonssystemet