Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen "Vaksiner: De magiske dråpene"

Her finner du arbeidsoppgaver og spørsmål til diskusjon og etterarbeid knyttet til filmen "Vaksiner: De magiske dråpene"

Åpne bilde i et nytt vindu

Spørsmål

  1. Hvordan virker en vaksine?
  2. Det er mange vaksiner som er under utvikling. Hvilke sykdommer er det viktigst at vi lager vaksine mot, sett i verdensmålestokk?
  3. Hvilke konsekvenser for samfunnet tror du slike vaksiner kan gi?
  4. Hva er GAVI?
  5. Hvilke utfordringer kan oppstå fra en vaksine produseres til den når fram til et barn i Afrika?
  6. Hva er FNs tusenårsmål?

Arbeidsoppgave 1

Finn ut hvilke vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og hvilke sykdommer de beskytter mot. Hvilke andre vaksiner har du hørt om, og hvorfor tror du at disse ikke gis til alle?

Arbeidsoppgave 2

Søk på Internett og prøv å finne informasjon om hiv-vaksiner. Prøv også å finne ut når man tror vaksinen vil være klar til bruk. Bruk minst tre kilder, og oppgi hvilke kilder du har brukt. Eksempler på kilder kan være Wikipedia, forskning.no og iavi.org.

Arbeidsoppgave 3

I Australia forsøkte forskere å utvikle en vaksine til kaniner, der hensikten ikke var å hindre en sykdom, men at kaninens eget immunsystem skulle angripe evnen til forplantning.
Formålet var å begrense mengden av kaniner, som i Australia er et skadedyr. Vaksinen skulle gis i form av et kaninvirus, som så kunne spre seg blant kaninene.
Diskuter fordeler og ulemper ved en slik bruk av vaksinemekanismen. Hva kunne ha skjedd dersom denne virusvaksinen endret seg, slik at den kunne spre seg til mennesker?

CC BY-SASkrevet av Snöball Film AS.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Kroppens forsvar mot sykdommer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter