Hopp til innhold

Fagartikkel

Formering av virus

Alle virus er avhengig av en vertscelle for å kunne formere seg. Viruset tar kontroll over cellen og bruker materialet i cellen til å lage kopier av seg selv. Noen ganger starter produksjonen øyeblikkelig, mens andre ganger kan virusets arvestoff "gjemme seg" i vertscellen og reaktiveres senere.

LK06
Virus formeres i ei human celle.

Tar kommandoen

Viruset tar kontrollen over vertscellen og bruker cellens produksjonsapparat til å lage kopier av seg selv.

Det er virusets gener som blir uttrykt, slik at det lages byggesteiner til nye virus. De nye proteinkapslene og kopier av virusarvestoffet settes sammen til ferdige virus inne i cella. En celle kan danne flere hundre eller tusen nye virus.

Lytisk syklus

Når kaprede vertsceller blir tvunget til å produsere store mengder virus inntil cellen sprekker, kalles det en lytisk syklus. Det er dette som skjer når vi blir smittet av influensavirus.

Lysogen syklus

I andre tilfeller vil virusets arvestoff smelte sammen med vertscellas arvestoff uten å ta over kommandoen. Virusgenene vil nå bli kopiert sammen med vertscellens DNA ved hver celledeling.

Herpes og hiv er eksempler på slike latente provirus som kan ligge skjult lenge før sykdommen bryter ut. Dette kalles en lysogen syklus.

Latent provirus

Slike «innebygde» provirus kan føre til gjentatte sykdomsutbrudd uten at de dreper vertscella. De kan også påvirke cellens eget DNA og gi cellen nye egenskaper. Det er for eksempel er bare virusinfiserte bakterier som forårsaker skarlagensfeber og difteri.

Når (RNA-virus) som hiv-viruset kommer inn i en celle, må arvestoffet transkriberes fra RNA til DNA før det kan smelte sammen med arvestoffet i kjernen.

Hvis man får latente provirus i stamceller som produserer kjønnsceller, vil de nedarves til neste generasjon. Man antar at dette er årsaken til at 5–8 % av menneskets DNA stammer fra fortids retrovirus.

Frigjøring

Frigjøring av nye viruspartikler fra vertscellen kan skje enten ved at vertscella lyserer (går i oppløsning), ved eksocytose eller ved utbuking (budding) av viruset gjennom cellemembranen som på de fire bildene av hiv-virus.

Virus overfører gener mellom arter

Når virus formerer seg i en celle, kan de nye virusene få med fragmenter av vertscellens DNA. Dette arvestoffet kan viruset i neste omgang overføre sammen med sitt eget DNA, til nye celler som angripes. Dette kalles transduksjon.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Virus