Hopp til innhold

Oppgave

Formering hos bakterier – øvingsoppgaver

Dette er øvingsoppgaver hvor du skal jobbe med hvordan bakterier formerer seg og hvordan de kan være både til nytte og til skade.

LK06
Modell av bakterier. Illustrasjon.
  1. Hva mener vi når vi sier at «bakterier bryter ned organisk materiale»? Hva skjer med stoffene i for eksempel en død elg som langsomt råtner i skogen?
  2. Gi eksempler på sykdommer som framkalles av bakterier.
  3. Hvilke fordeler har bakterier av at de kan formere seg ved binær fisjon (todeling)? Er det noen ulemper med en slik måte å formere seg på?
  4. På figuren som viser binær fisjon (todeling), har DNAet i de to dattercellene fått ulik farge. Hvorfor tror du det er slik?
  5. Hva er plasmider, og hvilken nytte har bakteriene av plasmider?
  6. Hvilke fordeler har bakterier av å konjugere?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Prokaryote celler – bakterier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?