Hopp til innhold

Fagstoff

Formering hos bakterier

Bakterier formerer seg ukjønnet ved en spesiell form for celledeling som kalles binær fisjon (todeling). Denne formen for formering kan gå så raskt at det ved særdeles gunstige forhold går under 20 minutter mellom hver nye generasjon.

Binær fisjon – bakterien kopierer seg selv

Når miljøforholdene ligger til rette for det, kan bakterier øke kraftig i antall i løpet av kort tid. Da kopierer de seg selv gjennom en spesiell celledeling som kalles binær fisjon. Før bakteriecellen kan dele seg, må kromosomet (DNA) og eventuelle plasmider kopieres. Når delingen er fullført, har det blitt dannet to genetisk like datterceller.

En bakterie deler seg ved binær fisjon
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Bakterien før celledelingen. DNA er kveilet opp.
  2. DNA har replikert (kopiert seg selv) før celledelingen starter.
  3. Bakterien øker i størrelse, og DNA beveger seg til hver side av bakterien.
  4. En ny cellevegg begynner å vokse innover.
  5. Den nye celleveggen er komplett, og bakterien deler seg.
  6. To datterceller med oppkveilet DNA, plasmider og ribosomer.
CC BY-SASkrevet av Alf Jacob Nilsen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Prokaryote celler – bakterier

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter