Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Membranblærer

Membranblærer/vesikler er væskefylte blærer som finnes inni cella. Det finnes ulike typer vesikler: Vakuoler finnes først og fremst i planteceller, lysosomer finnes antakelig bare i dyreceller, mens peroksisomene finnes både i plante- og dyreceller.

Modell av plantecelle.

Vakuoler finnes i planteceller

Vakuoler er væskefylte blærer som er omgitt av en membran (tonoplast). Unge celler i delingsvev har gjerne mange små vakuoler som senere smelter sammen til en stor vakuole i modne celler.

Væska i vakuolene inneholder en mengde oppløste stoffer som uorganiske ioner, gasser, karbohydrater, organiske syrer, enzymer og fargestoffer.

Vakuolenes funksjon

  • Regulere vannbalansen i cella
  • Den høye konsentrasjonen av oppløste stoffer i vakuolen trekker til seg vann ved osmose. Vakuolen eser ut og skaper et trykk mot cytoplasma og cellevegg. Denne saftspenningen (turgotrykket) gir stivhet og støtte som bidrar til å holde planten oppreist. Ved for lite tilgang på vann blir trykket lavere, og planter som ikke er vedaktige, blir slappe (visner).
  • Lagre uorganiske forbindelser og avfallsstoffer
  • Regulere stofftransporten mellom væsken i vakuolen og cytoplasma
  • Reaksjonsrom
  • Vakuolene fungerer som reaksjonsrom og fyller rollen som lysosomer. Vakuolene inneholder enzymer som spalter bestemte organiske forbindelser og er derfor viktige for cellas stoffomsetning.
  • Lagre giftstoffer
  • Noen planteceller produserer giftige stoffer som blir lagret i vakuolen, noe som fører til at planten smaker vondt eller blir giftig. Dette virker avskrekkende på planteetere og øker plantens overlevelsesevne.
  • Gi farge til blomster, frukt og bær
  • Vakuolene kan inneholde oppløste pigmenter (fargestoffer) som gir farge til deler av planten. Disse fargene kan i noen grad være påvirket av pH-verdien i jordsmonn og nedbør. Noen av høstfargene på blader skyldes økt produksjon av antocyaniner som kommer til syne når klorofyllet brytes ned.

Lysosomer rydder opp i dyrecellene

Lysosomer er små membranblærer som fungerer som dyrecellas renholdsverk. De er avsnørt fra golgiapparatet og inneholder spesielle enzymer (cirka 50 ulike lysozymer). Disse kan bryte ned alle typer makromolekyler, giftstoffer, bakterier, slitte organeller og celler som er skadde eller døde.

Mikroskopbilde av et hvitt blodlegeme. Foto.

Makrofag med lysosomer.

Lysosomer blir kalt "selvmordsorganeller" fordi de slipper enzymene ut i cytoplasmaet og bryter ned slitte og døde celler. Dette kalles autolyse. Under fosterutviklingen er lysosomene viktige for å få brutt ned vev som skal fjernes, slik som huden mellom tær og fingre.

Når fagocytter, encellede organismer eller andre celler tar inn partikler ved endocytose, vil lysosomer smelte sammen med næringsvakuolen slik at enzymene kan bryte ned innholdet til mindre byggesteiner.

Lysosomer finnes i et stort antall hos dyreceller (spesielt mange i fagocytter), mens planter har vakuoler som fungerer som lysosomer.

Peroksisomer er viktige i stoffskiftet

Kloroplast og peroksisomer. Illustrasjon.

Kloroplast og peroksisomer (små blå organeller). I planter er peroksisomene blant annet viktige for fettsyremetabolisme, avgiftning og plantenes immunforsvar.

Peroksisomer er små membranblærer som er mindre enn lysosomene og finnes i alle eukaryote celler. De inneholder enzymer som bryter ned mindre molekyler som fettsyrer og aminosyrer. De er derfor viktige for stoffskiftet. Når fettsyrene er delvis brutt ned, sendes de videre via cytoplasmaet til mitokondriene hvor fettsyrene inngår i celleåndingen.

Under nedbrytningen av fettsyrer i peroksisomene dannes hydrogenperoksid (H2O2) som er svært giftig for cella. Hydrogenperoksid blir imidlertid raskt omdannet til oksygen og vann ved hjelp av enzymet katalase.

Peroksisomene finnes i alle cellene i kroppen, men det finnes spesielt mange i lever- og nyrecellene.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter