Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Endoplasmatisk retikulum (ER) og golgiapparat

Både endoplasmatisk retikulum (ER) og golgiapparatet er membransystemer med væskefylte kanaler og blærer. Begge har en rolle i ferdigstillingen av proteiner. ER har viktige transportoppgaver mellom kjernen og ribosomene, mens golgiapparatet driver etterbehandling av proteiner.

Endoplasmatisk retikulum (ER) – plasmanettverk

Tydelig RU endoplasmatisk nettverk (med ribosomer) i pattedyrcelle. Illustrasjon.

Pattedyrcelle med plasmanettverk, kjerne og mitokondrier

Plasmanettverket er et membransystem som består av væskefylte kanaler med membranvegger og blærer. Rommet mellom membranene kalles lumen. Nettverket fyller store deler av cytoplasmaet og henger sammen med den ytre kjernemembranen.

Plasmanettverket deles inn i

  • glatt nettverk/ER (uten ribosomer på overflata)
  • kornete nettverk eller ru ER (med ribosomer på overflata)

Nettverkene henger sammen med hverandre, og den ene typen kan gli over i den andre typen. Den relative mengden av ru og glatt endoplasmatisk retikulum varierer mellom forskjellige celletyper.

Glatt ER – oppbygging og omsetting

Det glatte nettverket er blant annet involvert i oppbygging og omsetning av stoffer som karbohydrater, fettsyrer, fosfolipider og kjønnshormoner. Glatt ER i levercellene har enzymer som bryter ned giftstoffer fra for eksempel medisiner og rusmidler.

I melkekjertler hos pattedyr foregår melkeproduksjonen i glatt ER. Konsentrasjonen av kalsiumioner (Ca2+) blir også regulert i glatt ER. Dette har blant annet betydning for muskelsammentrekninger.

Ru ER – transport og lagring

Det kornete nettverket transporterer RNA fra cellekjernen og ut til ribosomene, sorterer og videresender proteiner fra ribosomene og fungerer i tillegg som lagringsplass for ulike stoffer.

Ribosomer på det kornete nettverket (ru ER) produserer blant annet membranproteiner og proteiner som skal brukes utenfor cella, slik som fordøyelsesenzymer og noen hormoner.

Proteiner fraktes rett fra ribosomene og inn i lumen (hulrommet) på ru ER. Her blir sukkermolekyler festet på proteiner (glykosylering) slik at de blir til glykoproteiner. Sukkermolekylene fungerer som en adresselapp. Proteinene blir så sortert, pakket i transportvesikler (blærer) og sendt til riktig adresse når de skilles ut fra plasmanettverket.

Golgiapparatet er cellas pakkesentral

Mikroskopbilde av golgiapparat, som kan minne ol en tallerkenstabel.

Golgiapparatet fungerer som cellas pakkesentral. Proteiner som kommer i transportvesikler fra ru ER, blir modifisert, pakket og sendt videre til riktig adresse.

Golgiapparatet består av flate membransekker (cisterner) som er stablet oppå hverandre. Hovedoppgavene til golgiapparatet er å ferdigstille proteiner (for eksempel enzymer), samt å sortere, pakke og transportere dem til riktig sted.

Vesikler med nye proteiner fra ER smelter kontinuerlig sammen med membransekker i golgiapparatet. Proteinene skal enten brukes i golgiapparatet, i andre organeller eller sendes ut av cella.

Golgiapparatet er også sted for lagring av proteiner og for produksjon og frakt av komplekse polysakkarider (karbohydrater) som inngår i celleveggen.

I golgiapparatet blir proteinene sendt videre i stabelen med membransekker mens de får påkoblet karbohydrater og fosfatgrupper. Dette gjør at de foldes til en funksjonell struktur – klare til bruk. Sterke enzymer, slik som de nedbrytende lysozymene, gjennomgår etterbehandling i flere lag (cisterner) før de pakkes klare i vesikler som lysosymer.

Proteiner som skal skilles ut av cellene (sekresjon), avsnøres i vesikler som senere smelter sammen med cellemembranen slik at innholdet kan tømmes på utsiden ved eksocytose.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter