Hopp til innhold

Forsøk

Forsøk: Plasmolyse i planteceller (rødløk)

LK20LK06
Mikroskoppreparat og snitt av rødløk.

Plasmolyse i rødløk.

Innledning

Rødløk egner seg godt til dette forsøket fordi cellene er relativt store med tydelige rosarøde vakuoler. I noen av cellene kan du se at kjernen ligger inntil celleveggen, omgitt av et tynt sjikt med cytoplasma. Når kjernen ser ut til å ligge i vakuolen, er den over eller under vakuolen.

Husk at cellene ikke er flate. Lag gjerne et par ekstra vannpreparater som du kan bruke som referanse og til ekstra forsøk.

Hensikt

Undersøk hva som skjer med saftspenninga i løkceller ved tilsetting av salt og endringer i pH.

Utstyr

 • mikroskop
 • skalpell, pinsett
 • dråpeteller
 • filterpapir
 • objektglass
 • dekkglass
 • rødløk
 • mettet saltløsning (NaCl)
 • fortynnet syre (HCl)
 • fortynnet base (NaOH)

Framgangsmåte

 1. Et lag med rød hud rives av en rødløk.
  Lag et mikroskoppreparat av den røde huden på yttersiden av et løkskjell. Se på huden i mikroskop med minste forstørrelse og øk forstørrelsen når du har fått et skarpt bilde.

  1. Du vil nå se store celler som er fylt med rød cellesaft helt ut mot celleveggen. Cytoplasmaet ses bare som et tynt fargeløst sjikt mellom vakuolen og celleveggen. Noen celler er fargeløse fordi de er skadet og har mistet cellesaften.
  2. Ta bilder med mobiltelefon eller kamera gjennom okularet, eller tegn en figur hvor du setter navn på delene.

 2. Objektglass of filterpapir som trekker løsning under dekkglasset.

  Trekk saltløsning under dekkglasset.

  Tilsett noen dråper mettet saltløsning ved kanten av dekkglasset mens du holder et filterpapir ved motsatt side av dekkglasset. På den måten trekker du saltløsningen under dekkglasset.

  1. Følg med i mikroskopet og dokumenter det du ser.
  2. Kan du forklare det som har skjedd?
  3. Kan du snu (reversere) prosessen?

 3. Fargeendringer og pH
  Forsøket kan utvides ved å studere fargeskiftet ved tilsetting av sur og basisk løsning:

  1. Tilsett noen dråper syre eller base ved kanten av dekkglasset og trekk væsken gjennom ved hjelp av et filterpapir.
  2. Løkceller med rosa og grønne fargenyanser.
   En annen mulighet er å tilsette syre ved den ene siden av dekkglasset og base ved den motsatte siden.
   Følg med i mikroskopet og dokumenter det du ser.

Dokumentasjon

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Ta bilder av cellene gjennom okularet med mobiltelefon eller fotoapparat.
 2. Bearbeid bildene i et bildebehandlingsprogram og sett navn på delene, eller lag en skisse som du skriver på.
 3. Forklar hva som skjer når du
  1. tilsetter mettet saltløsning (hva er plasmolyse?)
  2. reverserer prosessen
  3. tilsetter syre
  4. tilsetter base
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Skolelaboratoriet for biologi, UiO og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Transport gjennom cellemembranen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?