Skip to content

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

This course is not updated to the current curriculum.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

Celle med forstørret membran. Illustrasjon.

Transport gjennom cellemembranen

Cellene trenger vann, næring og oksygen. Samtidig må avfall, overflødig vann og stoffer som skal brukes andre steder, sendes ut. Hovedoppgaven til cellemembranen er å kontrollere denne transporten. Det foregår en velorganisert transport, og cellemembranens egenskaper er helt avgjørende for dette.

Learning content

Transport gjennom cellemembranen

What is core content and additional content?