Hopp til innhold

Oppgave

Simulering: Prøvefiske

I denne simuleringa skal du gjennomføre et prøvefiske, vurdere resultatene og foreslå tiltak som kan bedre tilstanden i innsjøen.

LK20LK06
Sist oppdatert 10.05.2021
Skrevet av Kristin Bøhle, Einar Berg og Thomas Bedin
Rettighetshavere: Mintra AS og Mediafarm

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner