Hopp til innhold

Fagartikkel

Naturlig og kunstig seleksjon

Genetisk variasjon og konkurranse om begrensede ressurser er begge forutsetninger for evolusjon. I tillegg må egenskaper som påvirker individenes evne til overlevelse og formering, være arvelige. Disse prinsippene gjelder enten det er naturen eller mennesket som selekterer, det vil si avgjør hvilke individer som skal overleve.

LK06
Bjørkelurvemåler med kamuflasje sitter på trestamme. Foto

Det er ikke lett å se bjørkelurvemåleren (Biston betularie)! Det finnes to varianter av arten, en lys og en mørk. Den lyse har god kamfulasje når den sitter på hvite bjørkestammer. Etter den industrielle revolusjon ble mange av bjørkestammene dekket av sot, og dermed ble den hvite varianten lett å se for rovfugl. Den mørke bjørkelurvemåleren fikk en fordel, og ble ganske raskt mye vanligere enn den hvite.

Naturlig seleksjon

Portrettbilde av Charles Darwin. Foto

Charles Darwins evolusjonsteori er bygd på mekanismen han kalte naturlig seleksjon.

Charles Darwin forklarte evolusjon og opprinnelsen av nye arter gjennom en mekanisme han kalte naturlig seleksjon. Bare de individene som er best tilpasset miljøet, overlever og kan føre egenskapene sine videre ("survival of the fittest"). Genetisk variasjon er derfor en svært viktig del av mangfoldet også med tanke på arters mulighet for å tilpasse seg framtidige miljøendringer.

Det er viktig å huske på at tilpasninger og alltid vil gjelde et bestemt miljø. Dersom miljøet endres, endres også spillereglene. I et nytt miljø kan det være andre egenskaper enn tidligere som gir best resultat i form av overlevelse og mengde avkom.

Kunstig seleksjon

Mennesket har også brukt kunnskapen om gener og arv for å foredle fram gunstige egenskaper i korn, husdyr, frukt og grønnsaker.

Vill kål. Foto

Vill kål er opprinnelsen til flere kålsorter (f.eks. blomkål, brokkoli og rosenkål) som er foredlet fram ved kunstig seleksjon.

Ulike sorter med gode egenskaper foredles fram via det vi kaller kunstig seleksjon, altså ved at man bare tar vare på individer med de "riktige" egenskapene. Sorter med god smak, lengre holdbarhet og bedre motstandsdyktighet mot frost eller sykdom er på denne måten avlet fram.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner