Hopp til innhold

Fagartikkel

Samspill og tilpasninger

Du vet kanskje hvor i naturen du må gå for å plukke blåveis eller tyttebær? De ulike artene er ikke tilfeldig fordelt. Hver art har sine krav til levested, og de har utviklet tilpasninger som gjør dem egnet til å leve i dette miljøet.

Tyttebær. Foto

Samspill mellom art og miljø

Det er et samspill mellom de ulike organismene i naturen (det biotiske miljøet) og mellom organismene og de abiotiske faktorene som vann, sollys og næring.

Læren om dette samspillet kalles økologi. Et avgrenset område som omfatter både det biotiske og abiotiske miljøet, kalles et økosystem, og den biotiske delen av et økosystem med alle populasjoner av levende organismer kalles et samfunn.

Biomangfoldet rundt oss er helt avhengig av et mangfold av både økosystemer og habitater. Ødeleggelse og fragmentering av habitater er derfor en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet i dag.

Tilpasninger eller tilfeldigheter?

Selv om mange av trekkene vi ser hos planter og dyr er tilpasninger til miljøet de lever i, er det ikke alltid slik. Noen arter kan være tvunget til å leve i et bestemt og snevert miljø rett og slett fordi de har evolusjonære begrensninger som gjør at de ikke greier seg i andre miljøer. Evolusjonen er ikke målrettet, og ulike karaktertrekk oppstår tilfeldig. Hvilke karaktertrekk som føres videre, kan avgjøres av hvor godt de er tilpasset miljøet, og de kan delvis være et resultat av tilfeldigheter.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter