Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om variasjon i biomangfold

I disse oppgavene skal du vurdere forhold som påvirker biomangfoldet. Oppgavene egner seg godt til drøfting og refleksjon i grupper.

LK06
Skogbunn. Foto
 1. Hogstfelt med geitrams. Foto

  Hogstfelt med noen gamle trær og mye geitrams.

  På hvilken måte kan det være gunstig for biomangfoldet om gamle trær eller vindfall får være igjen på ei hogstflate?

 2. Begrepene artsrikdom og artsmangfold høres veldig like ut. Betyr de det samme? Kan du forklare hva forskjellen eventuelt er?

 3. Det er kjent at små øyer som ligger langt fra fastlandet har lavere biomangfold enn større øyer som ligger nær fastlandet. På hvilken måte kan dette overføres til betydningen habitatødeleggelse og habitatfragmentering har på biologisk mangfold?

 4. Nedgangen i biomangfold fra ekvator mot polene er et velkjent mønster i økologien (slike gradvise endringer kalles gradienter). Dette gjelder summen av alle arter. Kjenner du til noen artsgrupper som viser et annet mønster?

 5. Kjenner du til noen særlige artsrike naturtyper i nærheten av der du bor? Hva tror du er årsaken(e) til den høye artsrikdommen i disse habitatene?

 6. Hvilket område har størst artsrikdom: en tropisk regnskog eller en arktisk tundra? Hvorfor er det slik, tror du?

 7. Hvorfor er det ingen globale hotspots i polområdene?

 8. Under ser du bilder av to landskap med ulik karakter. Hvor tror du det er størst biologisk mangfold, og hvorfor er det slik?
  Tjern i bjørkeskog til venstre og vidde til høyre.

  To landskap med ulik karakter (ved Røros).

 9. Under ser du bilder av to typer skog, regnskog og granskog. Hvor tror du det er flest insektarter? Begrunn svaret ditt.
  To typer skog. Foto

  Regnskog og granskog.

Sist oppdatert 24.07.2017
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold