Hopp til innhold

Fagartikkel

Globale og regionale mønstre i biomangfold

Det biologiske mangfoldet er ikke jevnt fordelt utover kloden. Noen områder har mer biologisk mangfold enn andre. Noen av disse har også et høyt antall endemiske arter, det vil si arter som ikke finnes noe annet sted. Slike områder kalles globale "hotspots" og er spesielt verdifulle.

LK06

Breddegradsvariasjon – flere arter nærmere ekvator

De mest artsrike områdene på jorda er i tropene, og generelt blir det færre arter jo lenger fra ekvator man kommer. De fleste hotspots er i tropiske områder, men det finnes også noen i tempererte strøk. Det er ingen hotspots i polare områder.

Høyde- og dybdevariasjon – færre arter høyt og dypt

Fjelllandskap med snø. Foto

Artsmangfoldet er lavere i fjellet enn i lavlandet.

Det er også en nedgang i biomangfold med økende høyde over havet.

I havet ser det ut til at biomangfoldet går ned med økende dybde, men høyest mangfold finnes ofte ved midlere dybder.

Isolasjon gir dårligere mangfold

Det er kjent at biomangfoldet er mindre på små øyer langt ute i havet enn på større øyer nært land. Mangfoldet går ned med økende isolasjon og nedgang i areal. Geologiske barrierer som store fjellkjeder kan bidra til isolasjon på samme måte.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt og Thomas Bedin

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold