Hopp til innhold

Fagstoff

Det biologiske mangfoldet varierer

Biologisk mangfold (biomangfold) er variasjon i livsformer på jorda, og er summen av mangfold på økosystem-, arts- og gennivå. Alle de tre nivåene er viktige, og de påvirker hverandre gjensidig.

Det biologiske mangfoldet er ujevnt fordelt

Det biologiske mangfoldet er ikke jevnt fordelt utover kloden. Noen områder har mer mangfold enn andre. Det finnes noen overordnede globale mønstre i fordelingen av biologisk mangfold, men det er også store regionale og lokale forskjeller. En kombinasjon av mange ulike faktorer kan forklare det geografiske mønsteret.

Satelittbilde av jordkloden.
Åpne bilde i et nytt vindu

Biologisk mangfold er et resultat av evolusjon

Dagens biologiske mangfold er et resultat av evolusjon over lang tid. Genetisk variasjon har i samspill med konkurranse om begrensede ressurser dannet grunnlaget for evolusjon av et mangfold av ulike livsformer tilpasset ulike og .

Begrepene biomangfold/biologisk mangfold og biodiversitet/biologisk diversitet betyr det samme og brukes om hverandre.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre Grundt.
Sist faglig oppdatert 04.12.2017

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter