Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Systematikk

Systematikk hjelper oss til å sette alle organismene i system. Da kan vi lettere sammenligne organismer, avgjøre hvem som er i slekt og gi dem navn etter faste systemer.

Læringsressurser

Systematikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Taksonomiske grupper

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Artsbestemmelse – oppgave med nøkling

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vurder artsmangfoldet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Refleksjonsppgaver – arters rolle i økosystemet