Hopp til innhold

Oppgave

Drøft – Hva gjør vi for å ta vare på biomangfoldet?

  1. Hvem har ansvaret for å ta vare på biomangfoldet vårt?
  2. Hvorfor er det så vanskelig å ta dette ansvaret?
  3. Hva er det som gjør at naturen ofte er den som taper når store beslutninger skal tas?
  4. Hva innebærer det å ta vare på biomangfold?
  5. Må vi ta vare på alle arter?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Vern av biomangfold