Hopp til innhold

Oppgave

Biologisk mangfold på timeplanen

LK06
Collage av arter som truer norsknatur

[b]INTERAKTIV GRAFIKK: [/b]Artsdatabanken har plassert 217 arter på svartelista. Dette er arter som utgjør en svært høy eller høy økologisk risiko. Grafikken viser elleve av de farligste artene.

Dette er saken:

 • Artsdatabanken har utarbeidet "Fremmedartlista 2018" som gir en oversikt over hvilken økologisk risiko fremmede arter utgjør for naturmangfoldet i Norge.
 • Fremmede arter defineres som arter som ved hjelp av menneskelig aktivitet er spredt til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Det kan dreie seg om bevisst utsatte arter, arter som har rømt fra fangenskap, eller arter som kommer som «blindpassasjerer».

Les artikkelen: Fremmedartlista 2018

Oppgave 1

 • Nevn 10 arter som står på Fremmedartlista 2018.
 • Forklar hvorfor disse artene har havnet på lista.

Oppgave 2

Feltarbeid

 • Bruk kartet fra Miljøstatus.no til å finne ut om du har arter som står på Fremmedartlista i ditt nærområde.
 • Ta bilder og dokumenter funnene dine på internett. Bruk gjerne en gjenstand med kjent størrelse i bildet (kronestykke, fyrstikkeske e.l.) når det er behov for å dokumentere størrelse.

Utstyr: Kamera, notsiblokk, gjenstand med kjent størrelse

Slik gjør du:

 1. Gå ut i nærmiljøet ditt og let etter arter som står på Fremmedartlista.
 2. Ta bilder av de forskjellige artene du finner. Ta gjerne bilder fra flere vinkler.
 3. Bruk internett for å artsbestemme artene du har funnet. Bruk Artsdatabanken eller en annen database.
 4. Finn ut hvordan denne arten har spredd seg til ditt nærområde.
 5. Forklar hvorfor denne arten truer norsk natur.
 6. Lag en presentasjon eller wiki. Last opp på NDLA-delingsarena.

Tips: Klassen kan f.eks. opprette en felles blogg eller artikkel på Wikipedia.

Slik unngår du hagerømlinger

 • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel utenfor hagegjerdet.
 • Sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen.
 • Ikke ta med planter fra utlandet.
 • Ikke plant ut særlig aggressive og skadelige prydplanter.
 • Ikke kast hageavfall fra fremmede arter i naturen.
 • Send planteavfall fra svartlistede arter som kan inneholde frukter eller frø til forbrenning.
 • Annet planteavfall fra svartlistede arter kan kastes i komposten hvis det varmekomposteres.
 • Når du handler eller bytter planter, bør du være oppmerksom på at det kan være med følgeorganismer som kan bli vanskelige å bli kvitt senere.
 • Finner du svartelistearter i naturen, så meld fra til www.artsdatabanken.no
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hege Røyert og Kjersti Busterud
Rettighetshaver: NTB

Læringsressurser

Vern av biomangfold