Hopp til innhold

UTGÅTT - Biologi 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Den unge biologen

Den unge biologen handler om å bygge opp naturvitenskapelig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og systematiske arbeidsmetoder både i teori og praksis. Dette er kunnskaper og erfaringer som er nyttige i alle hovedområdene i biologifaget.

Filmer fra feltarbeid

Her finner du en samling av filmer fra feltarbeid. De handler både om arbeidsmetoder i felt, artskunnskap, tilpasninger og abiotiske faktorer. Filmene kan være nyttige før og etter feltarbeidet, men noen av filmene kan også passe i andre deler av faget.

Læringsressurser

Filmer fra feltarbeid

Fagstoff