Hopp til innhold

Biologi 1 (LK06)

Den unge biologen

Den unge biologen handler om å bygge opp naturvitenskapelig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og systematiske arbeidsmetoder både i teori og praksis. Dette er kunnskaper og erfaringer som er nyttige i alle hovedområdene i biologifaget.

Feltarbeid i fjellet

Gjennom feltarbeidet skal du lære om ulike arter, og om hvordan de er tilpasset miljøet de lever i. Du skal også lære å samle inn arter, sortere dem etter slektskap og presentere resultatet. Her finner du forslag til mange undersøkelser du kan gjøre i biotoper på fjellet.

Læringsressurser

Feltarbeid i fjellet