Hopp til innhold

Forsøk

Generasjonsveksling hos sisselrot

Læreplanen sier at du skal gjøre greie for hovedtrekk hos formering hos planter. Gjennom denne elevøvelsen vil du kunne studere generasjonsveksling hos en bregne og følge formeringssyklusen gjennom nesten et helt år.

LK06

Bakgrunn

Mange sporeplanter har generasjonsveksling som betyr at de gjennomgår en årlig formeringssyklus som veksler mellom en ukjønnet og kjønnet fase. Bregnen sisselrot (Polypodium vulgare) er et typisk eksempel. Sporofytten (selve bregnebladet) er diploid og produserer sporer som spres med vinden.

Sporene vokser opp til en liten haploid plante vi kaller forkim. Dette er gametofytten som utvikler kjønnsceller. Sædcellene fra en plante svømmer til eggceller på en annen plante, og det skjer en befruktning. Fra zygoten vokser det opp en ny sporofytt som vil danne sporer, formeringssyklusen er komplett.

Start i august – september

Sisselrot er utbredt over hele landet og kan relativt lett dyrkes i klasserommet med tanke på å studere artens livssyklus. Det er det du skal gjøre i denne elevøvelsen. Det er lurt å starte med denne øvelsen like etter at skolen starter. I august eller september er sporehusene på sisselrotens sporofytt vanligvis fulle av sporer, og dette er avgjørende for om du skal lykkes med øvelsen eller ikke. Det er vanligvis nok å starte en felles kultur for hele klassen. Øvelsen fortsetter helt til våren, og du skal gjøre observasjoner av kulturen med jevne mellomrom.

Brune sporehussamlinger under et sporeblad. Foto.

Sporehus sitter i tette hoper (klaser) på undersiden av bladene til sisselrot.

Dette utstyret trenger du:

 • noen sporofytter (blader) av sisselrot med tydelige sporehus
 • blomsterjord
 • plastbakker
 • plastfolie eller blanke plastark
 • lampe
 • tidsur
 • dusjsprøyte til vanning
 • digitalt kamera

Metode

 1. Start med å samle inn noen blader av sisselrot som du er helt sikker på har sporehus fulle av sporer. Undersøk bladene under lupe for å fastslå dette.
 2. Bregneblader lagt oppå jord i en plastbakke. Foto.

  Her er det klart til sporesåing.

  Fyll en plastbakke med blomsterjord. Legg bladene med sporehusene ned oppå jorda. Sett lys over plastbakken nær bladene, og la lyset skinne hele døgnet slik at bladene tørker. La plastbakken stå helt rolig slik at sporene ikke fyker av sted (om nødvendig kan du lage vegger av papp rundt kulturen).
 3. Etter noen dager vil du se at bladene har tørket og rullet seg samme. Hold bladene i stilken, og dunk dem forsiktig mot håndflaten. Nå drysser sporene ned på blomsterjorda. Når du har sådd sporene, fjerner du bladene.
 4. Dusj vann forsiktig over kulturen, og dekk til plastbakken med plastfolie, men la det være litt lufting. Belys kulturen med lampa 12–14 timer i døgnet ved hjelp av tidsuret. Pass på at kulturen ikke tørker ut, sprøyt på vann med nødvendige mellomrom. Nå vil sporene begynne å utvikle seg og etter hvert vokse opp til gametofytter.
 5. Når gametofyttene er synlige, er det viktig at du holder miljøet fuktig slik at hanngametene kan svømme til eggcellene. Kulturen skal være fuktig, men ikke søkkvåt. Dusj forsiktig med nødvendige mellomrom.

Observasjoner og logg

Detaljert bilde av et grønt lite blad. Foto.

Nærbilde av forkim

Lag en plan for å observere kulturen. Bruk en eller en halv skoletime til å observere kulturen med jevne mellomrom gjennom høst- og vårhalvåret. Lag din egen logg fra observasjonene, ta bilder, og vær nøyaktig med beskrivelsene.

Pass på at du holder orden på datoene når du observerer. Ta med endringer som har skjedd siden sist, og beskrivelser av hvordan hele kulturen og de enkelte plantene ser ut. Prøv å angi størrelsesforhold. En nøyaktig logg og gode bilder vil være til stor nytte når du skal skrive den endelige rapporten fra øvelsen.

Til å begynne med ser kulturen ”død” ut, men etter hvert vil du se ørsmå forkimer som vokser som et grønt teppe i plastbakken. Forkimene vokser til en diameter på omtrent 1–2 cm. Snart ser du at små sporofytter vokser opp fra forkimene, og da vet du at befruktningen har skjedd.

Plukk forsiktig ut prøver fra kulturen hver gang du observerer den, og se på disse under lupe og mikroskop. Legg materialet forsiktig tilbake i kulturen etter bruk. Hvis du lykkes med forsøket, kan du følge hele generasjonsvekslingen til sisselrot i løpet av skoleåret.

Balje med mange bregneplanter. Foto.

En underlig sak

Da elever fra Lister VGS (avdeling Flekkefjord) dyrket sisselrot, vokste det opp mange gametofytter i plastbakken, men ikke alle var fra sisselrot! Det vokste også opp minst to andre bregnearter! Hva tror du årsaken til dette kan være?

Rapport

Tett teppe av små grønne blad. Foto.

Forkimer cirka tre måneder etter såing.

Vanligvis vil hele generasjonssyklusen være fullført i god tid før skolen slutter til sommeren, men allerede før dette må du skrive og levere inn en rapport til vurdering. Lenken nedenfor viser et eksempel på en god rapport fra dette elevforsøket, skrevet av Ina Nilsen fra Lister VGS (avdeling Flekkefjord).
Rapport fra forsøk med generasjonsveksling hos sisselrot.

Filer

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid