Hopp til innhold

Fagartikkel

Objektsamling

En objektsamling kan være en samling av organismer og spor etter disse. Dere skal samle inn, kartlegge, utforske og systematisere ulike organismer og deretter legge fram resultatene.

LK20LK06

Objektsamling

En objektsamling er en samling av objekter som representerer ulike organismer. Objektsamlingen kan være sammensatt på ulike måter.

Samlingen kan for eksempel

 • være en ren plantesamling av tørkede og pressede planter (herbarium)
 • representere det biologiske mangfoldet i et begrenset område
 • representere en størst mulig del av systematikken
 • være en ren dyresamling av dyr, spor og sportegn


Det er viktig at objektene er av god kvalitet og representative for arten, siden det letter arbeidet med identifisering og godkjenning. Når dere presser planter, bør både stengel, blomster og blad være med, men ikke røtter.

Digital objektsamling

Dere kan også lage en digital objektsamling. Da tar dere egne bilder av planter, dyr og sportegn. I etterkant kan dere redigere bildene, plassere artene inn i systematikken og skrive omtaler til hvert enkelt bilde. Det er viktig at det er god faglig og fototeknisk kvalitet på bildene, slik at identifisering er mulig.

Skriftlig omtale

En side fra en objektsamling med presset blåbærlyng, systematikk og omtale. Foto.

Dere kan godt lage egne oppsett i plantesamlingen. Her er et eleveksempel på hvordan blåbær er presentert i samlingen.

Hvert objekt skal ha en kortfattet skriftlig omtale. Den skal inneholde

 • vitenskapelig navn
 • godkjent norsk navn
 • objektets plass i systematikken
 • dato og funnsted
 • hvem som fant det

I tillegg kan dere gjerne ta med noe om tilpasninger, kulturhistorie tilknyttet objektet og utbredelsesområde for et begrenset utvalg av objektene.

Det er mulig å kjøpe plantepapirblokker i bokhandelen. De består av ark der man kan montere tørkede planter med teip eller kontaktpapir. I ferdige rubrikker skriver dere inn de nødvendige opplysningene. Arkene inneholder også et felt der læreren kan signere ved godkjenning.

Omfang og organisering

Eske med muslinger og snegler i ulike rom. Foto.

Objektsamling av bløtdyr

Hvor stor samlingen skal være, er det opp til faglæreren og klassen å bestemme. Det er vanlig med 30 til 60 objekter, avhengig av hvilken modell dere velger.

Ulike modeller

 • Individuell: Hver elev leverer en egen objektsamling.
 • Gruppe: Flere elever samarbeider om en objektsamling.
 • Klasse: Alle i klassen bidrar med et begrenset antall objekter, men elevene skal ha kunnskap om hele samlingen.

I tilfelle noen objekter ikke blir godkjent, kan det lønne seg å ha med noen flere enn det kravet tilsier.

Samlingen bør organiseres etter rike, rekke, klasse og så videre. I tillegg bør omtaler og objekter nummereres. Dette er spesielt viktig hvis objektene er i esker, glass og lignende, mens de tilhørende omtalene er i en perm. Ikke sett på nummer før alle objektene er samlet og skal organiseres.

Innsamling

Dere kan samle inn objekter under høstekskursjonen, slik at samlingen utgjør et verdifullt grunnlag for resten av skoleåret. Deretter kan dere ved behov supplere samlingen på fritida.
Pass på å samle planter når forholdene ligger til rette for det. Spor og sportegn kan dere samle/fotografere hele året.

Tegneseriefigurene Marianne og Tommy i tegneserien Tommy og Tigern'n skal levere objektsamling på skolen, men Tommy har glemt å samle inn i løpet av skoleåret. Han gjør derfor et siste og desperat forsøk på å samle inn en maur på skoleveien. Illustrasjon.

Det er lurt å starte innsamlingen tidlig. Start gjerne om høsten, og ikke glem at vinteren byr på gode muligheter for å samle spor og sportegn.

Sist oppdatert 10.02.2021
Skrevet av Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid