Hopp til innhold

Film og filmklipp

Bruk av digitale kart i feltarbeid

Denne videoforelesningen gir mange gode eksempler på hvordan digitale karttjenester kan være nyttige under forberedelser til feltarbeid.

LK20LK06

Videoforelesning om bruk av digitale karttjenester under forberedelser til feltarbeid

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid