Hopp til innhold

Film og filmklipp

Artsbegrep og artsbestemmelse

Arten er den grunnleggende enheten i klassifikasjonssystemet. Men hva er en art?

LK06

Det finnes flere ulike artsbegrep som kan brukes for å definere en art, slik som det biologiske, morfologiske og det evolusjonære artsbegrepet. I filmen blir det demonstrert hvordan bygningstrekk brukes til å artsbestemme planter ved hjelp av bestemmelsesnøkler.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid