Hopp til innhold

Øvelse

Eksamenssett 1 – kort forberedelsesdel

Oppgavene i dette eksamenssettet er skrevet slik som elevene får dem utdelt. Elevene trekker oppgave 1 eller 2 når forberedelsestiden starter, det vil si 45 minutter før selve eksamen. I forberedelsestiden kan elevene gjøre notater som de kan ta med inn på eksamen.

Jente bruker stereolupe. Foto.

Biologi 1 (REA3001)

Muntlig-praktisk eksamen

Forberedelsestid: 45 minutter. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt bruk av internett og kommunikasjon med andre. Det er tillatt å ta med ett stemplet A4-ark med notater fra forberedelsen inn til eksamineringen.

OPPGAVE 1

 1. Transport av vann og fotosynteseprodukter (sukker) hos planter
 2. Gassutveksling (respirasjon) hos mennesket. Samt kjenne til gassutvekslingen hos andre dyregrupper, sett i sammenheng med tilpasning til ulike levevilkår.
 3. Praktisk innslag: Mikroskopering (plante/dyreceller)

Gjeldende kompetansemål:

 • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos plantar, og diskutere kva slag tilpassing plantar kan ha til ulike levevilkår
 • samanlikne bygging og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
 • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil

Biologi 1 (REA3001)

Muntlig-praktisk eksamen

Forberedelsestid: 45 minutter. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt bruk av internett og kommunikasjon med andre. Det er tillatt å ta med ett stemplet A4-ark med notater fra forberedelsen inn til eksamineringen.

OPPGAVE 2

 1. Cellens oppbygning og transport gjennom cellemembranen
 2. Hjertet og sirkulasjonssystemet hos mennesket. Samt kjenne til sirkulasjon hos andre dyregrupper, sett i sammenheng med tilpasning til ulike levevilkår.
 3. Praktisk innslag: Diagnostisering ved hjelp av urinprøve

Gjeldende kompetansemål:

 • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
 • forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar
 • samanlikne bygging og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
 • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Eksamen i biologi 1