Hopp til innhold

Veiledning

Eksamensdagen – biologi 1

Når eksamensdagen kommer, er du sannsynligvis bedre forberedt enn du hadde forestilt deg på forhånd. En god natts søvn gjør deg mer opplagt enn stresslesing siste natten før eksamen. Like før du skal inn til eksaminering, er det viktig å roe ned og fokusere på det du kan.

Elev snakker med lærer. Foto.

Hvis du er elev, er det vanligvis faglæreren din som er eksaminator under eksamen. Sensor er gjerne en faglærer fra en annen skole.

Oppmøte

Elev skriver på ark. Foto.

I løpet av forberedelsestida kan du ta notater som du kan bruke under eksaminasjonen.

Eleven skal møte i god tid, vanligvis 30–45 minutter før eksamen starter.

Ved kort forberedelsestid vil oppgaver bli utlevert på et eget forberedelsesrom. Her er det normalt en vakt som organiserer trekking, deler ut oppgaver og stemplede notatark. Vakten passer også på at det ikke foregår kommunikasjon. Den korte forberedelsestiden er oftest like lang som eksamenstiden, altså 45 minutter, slik at neste elev kan komme inn i forberedelsesrommet når den første starter med eksamen.

Ved lang forberedelsestid har eleven allerede fått deler av oppgaven, og møter rett til eksaminering.

Eksamen

Mekanisk stoppeklokke med videre. Foto.

Du har 45 minutter til å vise hva du kan, og at du kan bruke kunnskapen.

Eksamineringen ved muntlig-praktisk eksamen tar inntil 45 minutter per elev eller privatist.

Eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Under eksamen kan kandidaten prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av en eventuell forberedelsesdel.

En eventuell presentasjon (ved lang forberedelsestid) skal ikke ta mer enn 1/3 av eksamenstiden.

Praktisk del

Elev utfører katalaseforsøk. Foto.

Som en del av eksamen kan du bli bedt om å demonstrere deler av et forsøk du har gjort tidligere. Du bør også kunne samtale om teori knyttet til dette forsøket

En praktisk-muntlig eksamen innebærer at eleven får en praktisk oppgave som skal løses/demonstreres og drøftes under eksamen. Oppgaven blir hentet fra forsøk eller aktiviteter som har vært gjennomført i faget. Måten eksamen gjennomføres på, vil variere fra skole til skole.

Sensur

Lokalt gitt eksamen skal vurderes av to sensorer. Den ene sensoren skal være ekstern og den andre er faglæreren til eleven, som også er eksaminator. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. Dersom det er uenighet om karakteren, avgjør den eksterne sensoren. Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har.

Hjelpemidler

Tenåringsjente sitter bøyd over papirer og leser. Foto.

Ved lokalt gitt muntlig eksamen er elevens eller privatistens notater fra forberedelsesdelen eneste tillatte hjelpemiddel.

Notater inkluderer i denne sammenheng hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en forberedt presentasjon. Dette kan være digitale hjelpemidler eller andre verktøy som kan visualisere den muntlige presentasjonen. Det er opp til hver enkelt skoleeier å definere hvilke typer notater elevene kan ha med på eksamen.

De hjelpemidlene som du tar med deg til kort forberedelsestid, må du kjenne godt for å få glede av dem. Du har neppe tid til å lete i ukjent stoff.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Eksamen i biologi 1