Hopp til innhold

Veiledning

Eksamensordning i biologi 1

I biologi 1 er eksamen praktisk-muntlig lokalt gitt. Eksamenen består av muntlig eksaminasjon med praktisk innslag, og kan ha en forberedelsesdel. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres. Det er samme eksamensregler for elever og privatister.

Lærer snakker med to elever i klasserommet. Foto.

Uansett eksamensordning, så kan du få hjelp av faglæreren din i tida fra du er trukket ut til eksamen og fram til selve eksamensdagen.

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag

Studenter jobber sammen i klasserommet. Foto.

Noen syns det er nyttig å jobbe sammen med andre fram mot eksamensdagen.

Siden biologi 1 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager skal ikke regnes med. Ved praktisk-muntlig eksamen er det vanlig at grupper på inntil 6 elever trekkes ut til eksamen.

Fra våren 2014 kom det endringer i forskriften for muntlig eksamen[1], men for muntlig-praktisk eksamen gjelder fortsatt:

Fylkeskommunen kan fastsette at skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen som er lokalt gitt, skal gjennomføres med forberedelsesdel.

Ved skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen kan forberedelsesdelen være inntil to dager og skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen avgjør selv om privatister skal ha forberedelsesdel.[2]

Forberedelsedel

Tiden fra oppgaven eller deler av eksamensoppgaven deles ut, kalles forberedelsesdel.

 • Kort forberedelsestid:

  • Trekking av fag bekjentgjøres 48 timer før eksamen.
  • Kort forberedelsestid er normalt på 45 minutter.
  • Oppgaven, eller deler av den, deles ut når forberedelsestiden starter.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, inkludert utvalgte sider på Internett. Kommunikasjon er forbudt.
 • Lang forberedelsestid:

  • Elever holder presentasjon for klassen. Foto.

   Hvis du skal holde en presentasjon, er det lurt å øve sammen med noen andre på forhånd.

   Trekking av fag bekjentgjøres 48 timer før eksamen.

  • Tema/problemstilling/deler av oppgaven bekjentgjøres inntil 2 dager før eksamen. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen.
  • Eleven skal forberede en presentasjon om det tildelte temaet, som skal presenteres under eksamen.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, og eleven kan tilbringe forberedelsestiden hvor hun/han vil.
 1. 1«Lokalt gitt muntlig eksamen». Utdanningsdirektoratet. 2014.
 2. 2«Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014». Utdanningsdirektoratet. 2014.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle og Utdanningsdirektoratet

Læringsressurser

Eksamen i biologi 1