Hopp til innhold

Fagartikkel

Potenser

Hva er en potens?

LK06

Vi kan som eksempel skrive tallet 81 som en potens. Vi har at siden 81=3·3·3·3, så skriver vi 81 som potens slik

81=34

Denne skrivemåten betyr at vi skal multiplisere tallet 3 med seg selv 4 ganger.

34=3·3·3·34 ganger=81

Å skrive 34 er altså bare en annen måte å skrive tallet 81 på.

Tallet 3 kalles for grunntallet, og tallet 4 kalles for eksponenten. Eksponenten forteller hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv.

Definisjon

La a være et vilkårlig tall og n et naturlig tall. Da er

an=defa·a·a·...an ganger

Ved å skrive «def» over likhetstegnet forteller vi at dette er noe som er bestemt, definert, at skal gjelde.

Sist oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser