Hopp til innhold

Fagstoff

Verdens verste epidemier

syk av kolera
Åpne bilde i et nytt vindu

Her er en liste over verdens verste epidemier opp gjennom historien.

461 f. Kr.–ca. 1300: Sporadiske epidemier med ukjent antall ofre. Best kjent er pesten i Athen (430 f. Kr) som trolig drepte en firedel av befolkningen, samt den justinianske pesten i år 541, som skal ha halvert befolkningen i det gamle Romerriket.

1347–1351: Svartedauden. En antatt byllepest, hvilket er en akutt infeksjonssykdom forårsaket av en bakterie. Spres ved overføring av bakterien mellom mennesker og mellom dyr. Utryddet 30-60 prosent av Europas befolkning. Totalt reduserte svartedauden antakelig verdens folketall fra rundt 450 millioner til 350-375 millioner i løpet av 1300-tallet.

1700–1980: Kopper. Virussykdom. Mange epidemier, men verst i hundreårsperioden fra starten av 1700-tallet til starten av 1800-tallet, da kopper tok livet av rundt 45 millioner mennesker bare i Europa. 80 prosent av barn som ble smittet, døde. Vaksinasjon i Norge fra 1810, men så sent som i 1908 var det en koppeepidemi i Oslo. I 1980 ble kopper erklært utryddet.

1791-98: Gulfeber. Akutt virussykdom med opphav i tropiske strøk, spredt til mennesker via myggstikk. En stor gulfeberepidemi oppsto på USAs østkyst i 1791 og spredte seg særlig i USA. 10 prosent av Philadelphias innbyggere døde. Behandles i dag med vaksine.

1816– : Kolera. Bakterieinfeksjon i magen som gir ekstrem oppkast og diaré. Skyldes hovedsakelig at mat og vann er blitt infisert av kloakk. Spredte seg som epidemi fra India til Russland og Frankrike, senere Nord-Amerika, tilbake til Europa og resten av verden. Flere enn 40 millioner har dødd av kolera på verdensbasis, og sykdommen er ennå ikke utryddet. Behandles med både rehydrering og antibiotika.

1918–1920: Spanskesyken. Influensasykdom som hovedsaklig spredte seg med spytt, gjennom f.eks. hosting. Svekket immunforsvaret og gjorde offeret svært mottakelig for andre sykdommer (som tuberkulose). Herjet under første verdenskrig og drepte minst 40 millioner på verdensbasis. Dødeligheten sank plutselig, muligens fordi viruset muterte til en mindre farlig influensavariant.

1976–: Ebola. Virussykdom som spres gjennom hudkontakt, blod og andre kroppsvæsker. Oppdaget ved elven med samme navn i republikken Kongo. Epidemien som oppsto i Vest-Afrika tidligere i år, har hittil tatt livet av cirka 4900 mennesker (tall per 27. oktober). Vaksiner er under utvikling.

1981–: HIV/AIDS. Virus som forårsaker immunsvikt (AIDS). Smitte skjer som oftest via blod/sæd. Er først og fremst blitt spredd gjennom ubeskyttet sex, deling av sprøyter samt blodoverføringer, og har gitt 20 millioner dødsfall hittil. Medisiner som hindrer HIV i å utvikle seg til AIDS, viser lovende resultater og er under videre utvikling.

* NB: Noen dødstall er usikre og/eller omstridt.

CC BY-NC-SARettighetshaver: NTB scanpix
Sist faglig oppdatert 05.03.2017

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer