Hopp til innhold

Fagartikkel

MS – en oppsummering

LK06

  • MS er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet.

  • Av alle land i verden er Norge det landet med høyest forekomst av sykdommen.

  • Cirka 8000 personer har sykdommen i Norge.

  • Kvinner rammes dobbelt så ofte som menn.

  • Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 30 år.

  • Etter trafikkulykker gir MS flest unge uføre i Norge.

  • Vanlige symptomer kan være synstap, nummenhet og vissenhet, kraftsvekkelse, ustø gange, dobbeltsyn, økt trøtthet, delvis eller fullstendige lammelser og endret taleevne.

  • MS er en sykdom som gir akutte anfallsvise forverringer, med hel eller delvis tilbakegang av symptomene.

  • MS kan føre til tydelig funksjonsnedsettelse i ung alder.

Sist oppdatert 04.10.2010
Skrevet av Birgit Flaten

Læringsressurser

Sykdom og skader i nervesystemet