Hopp til innhold

Film og filmklipp

Å leve med bipolar lidelse

Psykisk sykdom er ikke bare et problem for den enkelte, men for hele samfunnet. Hele 2,4 millioner mennesker i Norge vil en gang i løpet av livet få et psykisk problem, og depresjon er et av våre største folkehelseproblemer.

Hvis vi brekker et bein og blir sykmeldt fra jobb eller skole, kan alle se at vi faktisk er dårlig og at vi trenger hjelp og hvile. Hvis vi derimot "brekker" sjelen og blir psykisk syk, har andre mennesker lett for å bli mistroiske og mistenkeliggjøre sykdommen. Derfor er det fortsatt vanskelig å være helt åpen om psykiske problemer.

Kunnskap og god behandling er veien å gå for å få bukt med problemet. Halvor Bruun har bipolar lidelse, og her forteller han åpenhjertig om hvordan det er å leve med sykdommen – på godt og vondt.

Sist faglig oppdatert 05.01.2016
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk