Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvilke konsekvenser kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk varierer i alvorlighetsgrad. Rusmisbruk rammer den enkelte og nettverket i ulik grad, og det er en stor samfunnsutfordring.

Konsekvenser av handlinger. Foto.

For en person med barn og famlie er konsekvensene ofte store. Rusmisbruk kan påvirke hele familien rundt, jobbmuligheter, kollegaer og annet nettverk i stor grad på ulike måter. Samfunnet satser stort på behandling og ettervern, sammen med mange forebyggende tiltak blant barn og unge.

Hva er rus?

En person som inntar rusmidler av ulike slag som for eksempel alkohol, narkotika eller legemidler, kan komme i en tilstand med nedsatt dømmekraft, nedsatt kontroll, dårlig konsentrasjon og hukommelse. Denne tilstanden beskrives som rus og kan oppleves ulikt. Betegnelsen brukes også ved naturlig stimuli. Da er det ofte hormoner som øker kraftig i forbindelse med en handling eller hendelse og gjør at vi kan oppleve samme symptomer.«Lykkerus» og lykkefølelse er kroppens egen stimuli og henger sammen med flere hormoner og signalstoffer i hjernen. Et kjemisk rusmiddel kan ved lite inntak forstyrre hjernen permanent og er veldig alvorlig. Alene eller kombinert med andre rusmidler kan det føre til akutte symptomer, varige skader og død. Det er alkohol som er det mest vanlige rusmidlet i Norge.

Hva er rusmisbruk?

Når man inntar rusmidler så ofte at det blir vanedannende og personen stadig ønsker mer rus, blir det sett på som et misbruk. Ved rusmisbruk vil det nesten i alle tilfeller føre til at man endrer livsstil, og det kan få konsekvenser for deg selv og dine relasjoner. Rusmisbruk kan føre til rusmiddelavhengighet. For personer med rusmisbruk kan ulike hendelser føre til farlige situasjoner eller rusmiddelrelaterte lovbrudd. Rusmisbruk er et stort samfunnsproblem og fører til lange behandlinger og et viktig ettervern for å forebygge gjentatte rusepisoder.

Sosiale konsekvenser

Å være sosial er et grunnleggende behov. Konsekvensene ved rusmisbruk er gjerne store når det gjelder muligheter for et liv med jobb og familie. Ungdommer som er misbrukere, vil ofte føle det vanskelig å komme på rett vei igjen sosialt og havner utenfor skole og arbeidsliv. For en voksen som er etablert med familie og jobb, vil et rusmisbruk ofte føre til endringer som kan være vanskelig å rette opp igjen. Etter en periode med misbruk vil mange oppleve store utfordringer i sosiale sammenhenger. Mange må finne på nye sosiale aktiviteter og bytte vennekrets. Å mestre hverdagen er viktig for å kunne delta på ulike sosiale aktiviteter. Med rusmiddelmisbruk vil det å delta på mange sosiale aktiviteter være vanskelig.

Fysiske konsekvenser

Det er store fysiske konsekvenser av rusmisbruk. På kort sikt vil kroppen være utsatt for akutte problemer og fare for en rekke sykdommer. En som misbruker rusmidler, vil også i større grad være utsatt for ulykker. På lang sikt vil kroppen endre seg, og faren for infeksjoner og alvorlige sykdommer øker.

Psykiske konsekvenser

En person som ruser seg, kan få problemer med å ivareta sin egen psykiske helse. Personer kan får en annen virkelighetsoppfatning og oppleve endringer i egen væremåte. For mange kan det oppleves som greit å være i en rustilstand, men ikke greit når man er ute av den. Da kommer ulike endringer tydeligere fram. Konsekvensene ved langvarig rusmisbruk kan være økte plager av ulike psykiske tilstander, og hverdagen kan oppleves som veldig tung. For mange vil mer rusmidler være løsningen, slik at man ikke kjenner på disse utfordringene.

Sist faglig oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk