Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva gjør vi med muggen mat?

Muggen mat kan inneholde muggsoppgifter, og hovedregelen er at man bør kaste mat med mugg. Unntakene er hard ost og grønnsaker som har fått små og tydelig avgrensede muggflekker. Her kan mugget skjæres bort, men sørg for å skjære bort rikelig rundt muggflekkene.

Kjøtt, fisk og pålegg

Kast kjøtt, fisk og pålegg som har mugnet.

Brød

Ikke spis muggent brød.

Frukt og bær

Kast frukt og bær som er mugne eller råtne. Bruk kun friske frukter eller bær til syltetøy, saft, mos og most (for eksempel eplemost).
Syltetøy

Kast syltetøy med mugglag. Man kan dele opp og fryse syltetøyet i mindre porsjoner for å unngå at syltetøyet blir stående og mugne.Saft og juice

Kast saft og juice som har mugnet.

Nøtter

Kast mugne nøttekjerner. Vær spesielt oppmerksom på om paranøtter er mugne i midten.Hard ost

Muggflekker på hard ost kan skjæres bort med god margin, minimum én centimeter rundt det området som er angrepet. Myk ost med mugg bør kastes.


Grønnsaker

Mugg på grønnsaker kan skjæres bort med god margin.

Om muggsopp og muggsoppgifterSopp er en del av de nedbrytende organismene i naturen. Omtrent 100 000 forskjellige sopparter er kjent i dag, men man regner med at det er mange flere som vi ikke kjenner til ennå. Muggsoppene er mikrosopper, og det er denne soppen vi finner igjen i matvarer som hvite, grønne eller gråbrune flekker, eller kolonier. Mange sopparter produserer giftstoffer, toksiner, for å beskytte seg mot omgivelsene sine. Muggsoppgifter kalles mykotoksiner.
Mykotoksiner kan dannes når muggsopp vokser på mat eller fòr. Noen mykotoksiner finnes bare i selve muggkolonien, men de fleste skilles også ut i maten via sopphyfer eller mycel. De fleste mykotoksinene tåler varmebehandling godt, og generelt gjelder regelen at når mykotoksiner først har kommet i et fòr eller næringsmiddel, forblir de der under videre foredling og lagring.

Mykotoksiner er uønsket i maten fordi de kan ha negativ virkning på forskjellige organer i kroppen, alt etter hvilke mykotoksiner det dreier seg om. De fleste av disse giftene har langsiktige effekter, men høyt innhold kan gi akutte virkninger, som for eksempel magesymptomer og akutt nedsatt immunforsvar. Stoffene kan på lang sikt svekke immunforsvaret og være kreftframkallende. Enkelte kan være gentoksiske, noe som betyr at de kan føre til varige skader på genene/arvestoffet.

Muggsoppsporer finnes naturlig i omgivelsene rundt og på overflaten av korn, frukt og bær. For å hindre eller forsinke muggvekst i næringsmidlene kan man for eksempel sørge for at tørre produkter, som mel, korn, brød og andre kornprodukter, oppbevares i tørre omgivelser. Man kan også hindre uønsket forurensing med soppsporer ved å varmebehandle næringsmidlene og pakke dem i lufttett emballasje.

Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Mattilsynet

Læringsressurser

Verdien av måltidet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter